Satış yönetimi, hem günlük, hem de uzun vadeli bir süreçtir diyebiliriz. Şöyle ki bugünkü satışları gerçekleştirirken, yarına da yatırım yapan satış gücü profili günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır.

Satış yönetimi, ticari bir firmanın devamlılığı için şart olan bir gereksinimdir, profesyonel bir çalışma ve efor gerektirir. Bir firma için ne kadar kaliteli ve ekonomik ürün ve ya hizmet üretilirse üretilsin, üretilenin alıcısını bulma, bu alıcıyı ürün ve ya hizmet ile ilgili bilgilendirme ve memnun müşteriler yaratma durumunda ancak başarıdan söz edilebilir.

İyi bir satış elemanı, iyi görünümlü, bilgili, duyarlı ve olgun olmalı, satışta olduğu kadar kendini tanımada, iletişimde, ihtiyaç belirlemede, problem çözmede, mesaj alma ve iletmede de profesyonel olmalıdır.

Satış yönetimi, müşteri memnuniyeti ilkesiyle hareket eden, hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerini doğru algılayarak, gerekli çözümleri sunabilen, sattığı ürün bilgisine hakim, kendine ve ürününe güvenen, yenilikleri takip eden, başarı odaklı, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın bir satış gücü ve reklamcılık sektörü ile koordine gerektirir.

Satış elemanı, satış gücü kavramlarını biraz açtıktan sonra şimdi de satış yönetiminden bahsedebiliriz.

Satış yönetimi, satış gücünü oluşturan personelin seçilmesi, motive edilmesi ve denetlenmesi ile kişisel satış işlemlerinin planlanması anlamına gelir. İyi bir satış yönetimi için öncelikle iyi bir satış hedefi konmalı ve tanıtım politikası uygulanmalıdır. Bu hedef belirlenirken özellikle uygulanabilir, kabul edilebilir, anlaşılabilir, dengeli ve tutarlı olmasınave reklam etkinliğine dikkat edilmelidir.

Satış yönetimi örgütlenmesi içinde, kaynakların temin ve tahsisi, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve dağıtılması, yapılacak faaliyetlerin kararlaştırılması ve gruplandırılması, reklamın planlanması süreçleri yer alır.

İyi bir satış yönetimi için işin detaylarına hakim olunması, satış ekibinin yakından tanınması, sektörün, potansiyel müşterilerin ve şirket ile ürünlerinin yarattığı katma değerin iyi bilinmesi gerekir. Satış yönetimi karmaşık bir eylemdir, başlı başına bir uğraş gerektirir. Tüm belgelerin izlenebilirliği, malzemelerin ve miktarların denetimi reklam kontrolü ve ayrıca bunların sistemdeki diğer öğelerle bütünleştirilmesi gibi işlemleri yapabilen cihazlar da mevcuttur.

Ticari firmalar için gelir üreten tek faaliyet olan satış, işletmedeki tüm etkinlikleri tetikleyen bir faaliyettir ve hatta işletmedeki bazı etkinliklerin var olma sebebi, satışa destek olmaktır. İşte bu noktada reklamın da bu tür bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Reklamcılık sektörü ile üretilen ürün ve ya hizmetin hedef kitleye ulaştırılması, bu kitleyi harekete geçirerek, satış konusunda ikna etme özelliği vardır. Yani reklamcılığın en önemli var olma nedeninin işletmenin hizmetinin ya da ürününün kar amacıyla satışının sağlanmasıdır diyebiliriz. Ya da firmanın tanınması, kabul görmesi ve bilinilirliğinin sağlanması ile de reklam dolaylı olarak da olsa satışa hizmet etmektedir. Bu sebepledir ki satış yönetimi ve reklamcılık birbirinden ayrılmaz parçalardandır. Aynen pazarlama, satış yönetimi, halkla ilişkiler, medya yönetimi vb. birimler gibi, bunlar hem kendi içlerinde hem de hep birlikte aynı amaç için çalışan birimlerdir.