Dünyadaki ekonomilerin gelişmesi sonucunda Türkiye’de reklamcılık sektörü ,buna paralel olarak hızla şekil değiştirmiş geleneksel kriterlerden çıkılarak, Pazar ekonomisi standartlarına uygun olarak  bu sektörde çok olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Reklam sektörün yapısının uluslararası standartlara ulaşması reklam ajanslarımızın dünyada ödüller kazanması reklamcılığın Türkiye’de geldiği nokta açısından çok önemlidir Dış ticaretin ve Pazar paylarının sürekli büyümesi, büyük dünya markalarının Türkiye pazarlarına girmesine, yurt dışındaki büyük firmaların Türkiye’de üretim için yatırım yapmalarına neden olmuştur. Bu gelişme sonucu oluşan zorlu rekabet, firmalarda reklamcılık faaliyetleri için kaynak ve bütçe yaratma zorunluluğunu doğurmuştur. Firmaların bu alandaki ihtiyaçlarının artmasından dolayı, hangi mecraların nasıl kullanılacağı ihtiyacı doğmuş, tanıtımın etkinliği açısından medya unsurları ile ilgili bilimsel değerlendirme yöntemleri gelişmiştir. Reklamcılık sektöründeki bu gelişmeler ajansların organizasyonlarında değişiklikler yaratmıştır. Türkiye’deki ajanslar uluslararası ajanslar ile müşterek çalışma ve işbirliği içine girmişlerdir.Türk reklam sektörünün AB ve Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATTS) kriterlerini uygulama ve reklam planlama süreçleri konusunda çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır Hükümetin, reklamcılık sektöründeki bu gelişmeleri değerlendirip be sektörü taahhüt listesine dahil edip GATTS’a bildirmesi sektördeki hızlı büyüme açısından en önemli kanıttır.

Arşiv

Etiketler