Türkiye'de reklamcılığın dev bir sektör haline gelmesi ve gittikçe daha da büyümesi, ilk başta, reklamcılıkla ilgili, sivil toplum kuruluşlarının oluşumunu gerekli kılmaya başladı. Hem firmaların reklam tasarımlarında belirli standartların oluşmasına olan ihtiyacı hem de reklamcılık kuruluşlarının kendi aralarında, sektörde yaşadıkları sorunların çözüme ulaştırılabilmesi için, bu tip sivil toplum kuruluşlarına olan ihtiyacı ortaya çıkardı. Sektörde olan bu ihtiyaçlarla, ilk önce Reklamcılar Derneği kuruldu. Reklamcılar Derneği, sektördeki faaliyetlerine başladığında, sektörün umduğundan çok daha büyük olduğunu ve tek bir derneğin, bu sektörün ihtiyaçlarını karşılayamayacağını, ayrıca sektörün birçok sorununun çözülmesinde, yeterli olunamayacağının tespiti yapıldı. Reklamcılık Derneğinin, kendi yapısındaki kuruluşlar için düzenlemiş yasaların getirdikleri kısıtlamaların, yapmaları gereken faaliyet veya uygulamaları yapmalarına engel teşkil ettiği gerekçesiyle, 1998 yılında Reklamcılık Vakfı kuruldu. Vakfın kurulmasıyla birlikte, sektörün ihtiyaçları iki kuruluş tarafından karşılanmaya başladı. Her kuruluş, kendi alanında düzenlenmiş yasaların, izin verdiği faaliyetleri yerine getirmeye başlamıştır. Yani Reklamcılık Vakfı, Reklamcılar Derneğinin üyeleri tarafından kurulmuştur.

Vakıf, Türkiye'de reklamcılık mesleğinin saygınlığına yakışır bir şekilde yapılmasını, sektörün yükselişine destek vermeyi, vakfın geliştirilmesi için gereken kaynakları üreterek, devamını sağlamayı kendine misyon edinmiştir. Bununla birlikte, bilgi üreten, maddi kaynakları güçlü, sosyal güvenlik ve dayanışma ortamını hazırlayan, insan kaynaklarına öncelik veren anlayışı da vizyon olarak benimsemiştir. Vakıf, vizyonu çerçevesinde, reklamcılık mesleğinin temel öğelerinden yaratıcılık, iletişim becerisini kullanmayı, pazarlama ve marka haline getirme süreçlerinden yararlanmayı, her çeşit etkinliklerde, yatırımlarda, iş tanımları iyi tespit edilmiş, kaliteli iş gücünü görevlendirmeyi, uluslar arası örnek ve işbirliklerinden yararlanmayı hedeflemektedir. Reklamcılık vakfı, konu olarak kendine, reklam insanını seçmiş ve meslek insanı olduğunu ifade etmektedir. Bu alanda yapılabilecek aşağıdaki gibi faaliyetlerde de çalışabileceğini veya destek olabileceğini vurgulamaktadır. Reklamcılık vakfının destekleyeceği ve zaten çalışmalarının olduğu alanlar;

Reklamcılık vakfı, kendi tabiriyle, reklam insanının oluşması, onun tanımlanması, ona hangi kaynaklarla ulaşılabileceği, konularında faaliyetler yapmakta ve araştırmalarını yayınlamaktadır. Reklam insanın kişisel ve profesyonel gelişimine katkıda bulunmayı, onu geliştirebilecek iş ortamlarını hazırlamayı, onun toplumda saygın bir kişi ve meslek sahibi olması için desteklemeyi, bu insanların sosyal güvenceye kavuşturulması için çalışmalar yapmayı hedeflemiştir. Vakıf, şimdilerde faaliyetlerin hızla devam etmekte ve reklamcılıkla ilgili oldukça çeşitli alanlarda araştırmalar yapmakta ve yayın haline getirerek satmaktadır. Reklamcılık Vakfı'nın yayınları, hem reklamcıları geliştirebilecek yayınlar olmakta hem de sektör hakkında tarihi ve yakın zaman bilgi ve örneklerini içermektedir.

Arşiv

Etiketler