Reklam sektöründe çalışan insanlara reklamcı denilmektedir. Yaptıkları işlere de reklamcılık denilmektedir. Reklamcılık, ürün, hizmet ve fikirlerin insanların sevebilecekleri, beğenebilecekleri, benimseyebilecekleri şekilde tasarlanması sonucunda, geniş halk kitlelerine, kitle iletişim araçları veya başka araçlar vasıtasıyla tanıtılmasıdır. Bu alanda yapılan tasarımlarda, insanların psikolojik, sosyolojik, ekonomik özellikleri, ürün ve hizmet özelliklerine uyarlanarak işlenir. Geniş halk kitleleri arasından belirlenmiş hedef kitlenin, tanıtılan ürün, hizmet, fikirlere karşı ilgilerinin ortaya çıkarılması istenir. Bu ilgi, aynı tasarımlarda yönlendirilerek, hedef kitlenin istenilen davranışları göstermesi için kullanılır. Yapılan tasarımlarda, hedef kitlenin istekleri, düşünceleri, beğenileri dikkate alınır ve oralara vurgu yapılarak, satın alma davranışlarının geliştirilmesi için önerilerde bulunulur. Reklamcılık, tanıtım biçimlerinin tasarlanmasıdır. Bir ürün, hizmetin tanıtılmasında, neyin nasıl kullanılacağının, hangi etkinin hangi davranışı uyandıracağının bilincinde olabilmektir.

Reklamcılık tasarımlarında genellikle, olumlu yönde etkilerin oluşmasını sağlamaya çalışır. Toplumun gelenek ve göreneklerine uygun, hedeflediği kitleyi ileriye yönelik geliştirmeye çalışır. Onları bilinçli bir tüketici haline getirerek, kendileri için en faydalı ürün, hizmetleri seçebilmelerini ve kullanmalarını sağlar. Reklamcılık, hedef tüketicilerine ulaşabilmek ve onların belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlayabilmek için, tasarım yaparak pek çok alandan seslenir. Bugüne kadar, reklamcılığın tasarım yaptığı alanlar, kitle iletişim araçları, açık hava reklam araçları, organizasyonlar, internet mecraları olmaktadır. Reklamcılık bu tip alanları kullanırken, onların bütün özelliklerini, onlara uygun tasarım biçimlerini öğrenmektedir. Bu alanlarda, en çok etkili olabilecek tasarım biçimleri konusunda uzmanlaşmıştır. Reklamcılık aynı zamanda, faaliyet gösterdiği toplum yapısı konusunda da uzmanlaşmıştır. Toplumların tarihinden bu yana, içindeki her tabakanın yapısını, özelliklerini, ekonomik dengesini, alım güçlerini, onları satın almaya iten nedenleri, nasıl hareket ettiklerini, bilimsel araştırmalarla öğrenmiş ve bu verilerin doğrultusunda hareket etmektedir. Aynı zamanda reklamcılık, ürün ve hizmet özelliklerinin reklam tasarımını yapmadan önce, güncel olarak ta analiz yaparak işe başlamaktadır.

Toplumların reklam konusunda geçirdikleri evreleri, etki eden reklam kampanyalarını, dünya çapında marka olmuş firmaların, reklamcılık faaliyetlerini, en ince ayrıntısına kadar öğrenerek, günümüz koşullarına uygun tasarım yapar. Ülkemizde reklamcılık yapan kuruluşlar, reklam ajansları olmaktadır. Reklamcılık sektörünün her alanında, her ajans yapabileceği bir dizi faaliyeti hedeflemiş ve kendi konusunda uzmanlaşarak iş yaşamına devam etmektedir. Reklamcılık günümüzde en çok ilgi gören sektörlerden biridir. Reklamcılığın, yaratıcılık, farklılık, yenilik içermesi onun canlı olmasını getirmektedir. Bu özellikler ise, kişilerin sektöre olan ilgilerini arttırmaktadır.

Arşiv

Etiketler