Bilindiği gibi reklamcılık, bütün dünyada yapılmakta ve tüm toplumları etkilemeye çalışmaktadır. Her toplum, kendi bünyesinde faaliyet gösteren firmaların reklamlarından etkilenmektedir. Bunun dışında, dünya çapında faaliyet gösteren firmalar da, dünya üzerinde pek çok topluma uygun reklamları tasarlayarak, onları etkilemeye çalışmaktadır. İleri ekonomik sistemlerin bulunduğu toplumların yapısı, orta düzeyde gelişmiş toplumların yapısı, az gelişmiş toplumların yapısı birbirinden farklı özellikler göstermektedir. İleri ekonomik sistemlerin olduğu toplumların bireyleri, diğerlerine göre daha bilinçli hale gelmişlerdir. Her anlamda ileri düzeyde gelişmiş toplumlar, reklamlardan daha az etkilenmektedir. Diğer toplumlara göre bunlar, bazı etki aşamalarını daha önce görmüş ve pek çok anlamda daha bilinçli hale gelmişlerdir. Burada da tüketimin durumu aynı olmasına rağmen, bu tip toplumların bireylerini etkilemek, onların davranışlarını yönlendirmek, diğerlerine göre daha zor olmaktadır.

Orta düzeyde ekonomik sistemlerin olduğu ülkelerde ise, reklamcılık ileri düzeydekilere göre, daha etkili olmaktadır. Bu tip toplumların bireyleri, henüz pek çok şeye yabancı ve ileriye doğru, daha gelişmiş yaşam standartlarını istemektedir. Reklamcılık bu anlamda, istenilen, arzu edilenleri daha çabuk tespit edebilmekte ve bunları reklam tasarımlarında kullanabilmektedir. Orta düzeyde gelişmiş ekonomik sitemlerde yaşayan toplumlar henüz, ileri düzeye göre daha az seçici olabilmekte ve bazı kullanım biçimlerinden daha çabuk etkilenmektedir. Bu tip toplumların bireylerinin, gelecekle ilgili düşünceleri, istekleri, beklentileri daha idealist kalmaktadır. Bu toplumların bilinç düzeyleri, ileri toplumlara göre, idealize ettikleri yaşam standartlarıyla eşit oranda gitmektedir. Bu yüzden reklamcılık, bu tip toplumlarda daha etkili ve daha başarılıdır. Bu toplumların bünyelerinde faaliyet gösteren firmaların Pazar ilerleyişi, hızlı ve yukarı doğru bir seyir izleyebilmektedir. Reklamlar, bilindiği gibi toplumların yapısına göre tasarlanmaktadır. İleri toplumlara uygun tasarlanan reklamlar, oldukça profesyonel olmasına rağmen az etki etmektedir. Ama burada, amatör reklam tasarımları bile kitleleri etkileyebilmektedir.

Az gelişmiş toplumlarda ise reklamcılığın başarısı, kaçınılmaz olarak en yüksek düzeyde ilerlemektedir. Çünkü bu tip toplumların tüketici bilinci henüz gelişim aşamasındadır. Duygu ve düşünceleri, gelecek beklentileri, arzu ve istekleri tamamen idealist kalmıştır. Bu yüzden reklamcılık, bu tip bireyleri, daha kolay etki altına alabilmekte ve davranışlarını yönlendirebilmektedir. Dünya çapında faaliyet gösteren firmaların, bu tip toplumlar üzerindeki etkisi çok daha fazla olabilmektedir. Buradaki firmalar, tüm reklam mecralarını etkili olarak kullanabilmektedir. Burada profesyonel reklam, amatör reklam v.b. ayrımları da çok önem taşımamaktadır. Elbette ki bazı reklamlar insanların daha çok hoşuna gitmekte ve daha yüksek bir yaşam standartlarını onlara vaat ederek etkilemektedir. Fakat gene de en amatör reklam biçimleri bile bireyleri yönlendirmeye yetebilmektedir.