Prof.Dr.Ali Atıf Bir “reklamcı olmak için reklam eğitimi gerekiyor mu” adlı yazısında, reklam için yukarıdaki başlığı kullanarak yazısını bitirmiş. Bu konuyla ilgili olarak, üç makale ismini vererek, reklamcıların bunları okuyabilmesi halinde neyi nerede, nasıl kullanabileceklerini bilebileceklerini, reklam eğitimi almış sayılabileceklerini düşündüğünü belirtmiş. Yazsından anlaşılan şu ki, makaleler reklam alanıyla ilgili, kuramların kavramlarını kullanarak yazılmış. Profesör Ali Atıf Bir'e katılmamak mümkün görünmemektedir. Gerçektende reklam alanıyla ilgili bütün kuramları, düşünceleri, araştırmacıların veya kuramcıların satır aralarını anlayabilmek gerekiyor. Reklamcının yaratıcılığını kullanması daha kolay olabilmektedir. Elinde kullanabileceği, nasıl kullanması gerektiği ile ilgili bir sürü unsur bulunabilmektedir. Reklam alanıyla ilgili kuramlar, aslında az çok bir okuma geleneğine sahip kişilerin tahmin edebileceği disiplinlerindir. Bunlar genellikle, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, etnoloji, halk bilimi, felsefe, dil bilim v.b. disiplinlerdir.

Tabi burada söylenen makalelerin anlaşılabilmesi adına değil de, reklamda yaratıcılığın kullanılabilmesi adına ifade edilmektedir. Kuramlar, insanların algılarını, anlayışlarını, sezgilerini açmaktadır. Her şeye daha farklı bir pencereden bakmasını sağlamaktadır. Çünkü pek çok insanın farkında bile olmadığı, unsurları görmenizi, anlamlandırmanızı, onları bir yerlere koyabilmenizi sağlamaktadır. Genel de insanların psikolojik, toplumsal yapılarından tutun da, her bir toplumun simgeleri, işaretleri, anlatımları, algı biçimleri, insanların kültürlere göre farklılaşan yapıları, algıları, ortalama zekaları, yönelimleri var olan veya olası olan her konuda bilgi sahibi olunabilmektedir. İnsanların algılarına hitap etme, onu yönlendirme, ikna etme, beğenilerine hitap etme, davranışlarda bulunmasını sağlama ve buna benzer konular her ne kadar kültürden kültüre farklılık gösterse de, genel de bütün insanlarda aynı olan noktalar bulunmaktadır. Aynı şekilde insana dair bütün bu yapılar üzerinde yıllardır araştırmalar yapan, genellemelere varan, tespitler yapan bilimsel disiplinler de vardır. İşte bunların bilinmesi, reklamcının yaratıcılık alanını genişletir.

Reklamcılık bilgiyle bezenmiş yaratıcılıktır, cümlesinin temel anlamı şudur; reklamcı, reklam tasarımında kullandığı her işaretin, her simgenin, her görüntünün, görüntülerdeki her ince ayrıntının hesabını yapmaktadır. Bunların hepsinin kullanılmasının nedenleri vardır. Kimi belirli bir hissi yaratmak için, kimi direkt mesaj iletmesi, kimi ilişkilendirme yapması için kullanılmaktadır. Bunların hepsini, insanların her düzeyine hitap edecekleri şekilde kullanabilen reklamcılar, kötü kullanımlara yönelmeden insanları yönlendirebilmektedir. Ama bunların hepsinin yapılabilmesi için, reklam eğitimini almış olmak gerekmektedir.  

Arşiv

Etiketler