Reklamcılar Derneği Başkanı Aytül Özkan Anadolu Ajansına bir açıklama yaparak büyümeyle kapatılan 2010 yılında medya yatırımlarının 3,6 milyara, toplam reklam yatırımlarının da 4,8 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Özkan medya ajansları tarafından bu büyümenin reel ya da fiyat artışına bağlı olma oranının tartışılıyor olmasına rağmen 2008 yılı sonundaki krizin yarattığı zararların önemli ölçüde telafi edildiğini de söyledi.

Reklamcılar Derneği'nin 2011 yılı için yüzde 20 oranında bir büyüme beklentisi içinde olduğunu belirten Özkan, bu beklentinin yeni RTÜK yasasına ve bu yasayla ilgili gelişmelere bağlı olduğunu söyledi. Özkan'a göre büyümenin itici gücü reçetesiz ilaçlarla ilgili hazırlanan yasa, siyasi reklam düzenlemeleri ve reklamların süreleri ile ilgili yapılan değişiklikler olacak. Özkan büyümede Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerin beklenildiği kadar etki yaratmayacağını ifade ediyor.

Özkan seçimlerin reklam sektöründeki etkisinin riskli bir durum olduğunu, her ne kadar adaylar ve partilerin tanıtımlarının ek bir harcama meydana getirse de medyanın kalabalık olması nedeniyle kurumsal reklam harcamalarının azaldığını, bu nedenle de bir sessizlik de görülebileceği değerlendirmesini yaptı. Siyasi partilerin harcamalarının büyük bir kısmını saha etkinliklerine aktardıklarını belirten Özkan'a göre bunun nedeni de reklamın rakiplerle aynı platformda olmak amacıyla yapılıyor olması ancak bunun karşısında saha faaliyetlerinin vazgeçilmez kabul edilmesi.

Aytül Özkan'a göre seçimler eşit oranda getiri ve götürüye sahip.Ticari reklamlar siyasi reklamlardan dolayı azalıyor. Siyasi iletişimde reklamların etkisinin sürekli tartışılan bir konu olduğunun altını çizen Özkan, seçmenlerle kurulan yüzyüze iletişimde özellikle liderlerle gerçekleşen temasın çok etkili olduğunu, bunun yanında kararsız seçmen kitlelerinin büyüklüğü oranında reklamın da etkisinin arttığını vurguladı. Özkan saha çalışmalarının ve mitinglerin yüzyüze iletişim etkisinden dolayı partiler için daha önemli olduğunun da altını çizerek, siyasi partilerin çalışacakları iletişim ortakları konusunda akıllı seçimler yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Arşiv

Etiketler