Reklamcı, reklam sektörünün birbirinden farklı meslek türünde ister eğitim almış, ister sektörün içinden yetişmiş olan, reklamın bütün süreçleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olan kişilerdir. Reklamcılar, firmaların hangi amaçlar doğrultusunda reklam yapmak istediklerini bilen, onları bu amaçlarına yaklaştırmak için, neler yapılması gerektiğini, ne tip araştırmaların, firmalarla ilgili olarak yapılacak reklam çalışmalarının önünü açabileceğini, reklam sektöründe kullanılan bütün reklam mecralarını, mecraların özelliklerini, her birinin etki gücünü, her reklam mecrasına yönelik en iyi reklam tasarımını bilen, bu anlamlarda uzmanlaşmış kişilerdir. Bu noktada grafik tasarımcılar, web tasarımcılar, endüstriyel tasarımcılar, sanat yönetmenleri, kreatif direktörler, yönetmenler, danışmanlar birer reklamcıdırlar. Reklamcı, firmalar ile tüketici kitlesi arasında iletişimin kurulabilmesinden sorumludurlar. Onlar her iki tarafın diline hâkimdirler. Tüketicilere nasıl seslenilmesi gerektiğini, hangi etki unsurları kullanarak tüketicileri etkileyebileceğini bilen ve bu dilin tasarlanmasında aktif rol alan kişilerdir. Reklamcılar, hedef kitlenin araştırılması konusunda da uzmandırlar, tüketicilere yönelik yapılan araştırma sonuçlarında, verilen cevapların ne anlama geldiğini, cevapları verenlerin isteklerini, arzularını, beklentilerini algılayabilen, bunlara yönelik yapılan reklam tasarımlarının nasıl bir şey olması gerektiğini tespit edebilen kişilerdir. Yukarıda saydığımız meslek gruplarının hepsi, çok iyi reklamcı olmayabilirler. Bunlardan bazıları sadece kendi alanlarında uzmanlaşmış olabilmektedirler. Ama bazı kişiler hem kendi alanlarında hem de reklam mecralarının hepsinde uzmanlaşarak, bir reklam ajansının bütün reklam süreçlerini kontrol edebilecek derecede uzmanlaşmaktadır. İşte asıl reklamcı bu tip kişilere denilmektedir. Yukarıda sayılan mesleklerin dışında, reklam sektöründe çalışan, reklam sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösterenlere de kimi zaman reklamcı denilmektedir. Ama bir kişiye reklamcı diyebilmek için, bütün süreçlerde uzmanlaşmış olması gerekmektedir. Genellikle, sanat yönetmenleri, kreatif direktörler, sanat yönetmenleri reklamın bütün süreçlerine hakim olabilmektedir. Bu tip uzmanlar, reklam ajanslarının bütün işlerinin gidişatını, yapısını, tasarımlarını, reklam mesajlarını denetleyen, kontrol eden insanlardır. Kısaca reklamcı, bir firmanın kuruluşundan, pazardaki bütün ilerleyişinde ki reklam süreçlerini bilen, takip edebilen, ne yapılması gerektiğini bilen kişilerdir. Hem tasarım anlamında birebir kendisi de tasarım yapabilirken, tasarımcıların işlerini de değerlendirebilmektedir.

Arşiv

Etiketler