Reklam yönetmenleri, reklam sektörünün gelişimiyle beraber kendilerini geliştirmişlerdir. Reklam sektörünün, farklılık ve yaratıcılık arayışları, reklam yönetmenlerinin zeka ve bakış açılarını geliştirmiştir. Yıllardan beri, sürekli farklılığı arayan, yaratıcılık alanında, kendilerini geliştirmeye çalışan reklam yönetmenleri, farklı buldukları veya yarattıkları her şeyi, reklam kampanyalarında denemişlerdir. Bu durum yıllar boyunca ki deneyimlerini arttırmış, hem toplum yapılarının hem insanların sosyolojik, psikolojik yapılarının neleri içerdiğini öğrenmelerini sağlamıştır. Reklam yönetmenlerinin bu sürekli arayışları, onların, sürekli kendilerini geliştirmelerini sağlamıştır. Bu gelişim ise, günümüzde, sinema sektörünün yönetmenlerini bile, geçmelerini sağlamıştır. Ülkemizde, en iyi sinema yapımlarında, çoğunlukla reklam yönetmenleri çalışmaktadır. Tam olarak çalışmasa bile, sinema sektörü, reklam sektörünün gelişimlerinden yararlanmaya, onların bulduklarını kullanmak için onlardan destek alır noktada bulunmaktadır. Reklam yönetmenleri, reklam kampanyasını baştan sona kadar, planlayan, uygulanmasını sağlayan kişi olmaktadır. Daha geniş bir tanımlama yapmak istersek; bir reklam kampanyasının bütün süreçleriyle ilgili, gerekli ön hazırlıklarda yorum yapan, çeşitli reklam mecralarında kullanılacak, sanatçıları, uzmanları, uygulamacıları seçen, onların verimli çalışmalarını sağlayan kişidir. Reklam yönetmenleri, sektörlerle ilgili, derin deneyim ve bilgilere sahiptir. Keskin bir bakış açıları bulunmaktadır. Farklı, çarpıcı, etkileyici kavramlarının ne olduğunu, nasıl oluşabildiklerini, nelere etki edebileceklerini bilen ve bunların ortaya çıkmasını, var olan ekiple birlikte sağlayan, reklam uzmanlarıdır. Müzikten, plastik sanatlardan, illüstrasyona, felsefe ve tarihe kadar, toplum bilimlerinin analizleri ve bunların kullanılma biçimlerine kadar bilgi ve deneyim sahibidirler. Reklam yönetmenleri; içinde yaşadığı toplumu tanır; sosyolojik, ekonomik yapılarını, geleneklerini göreneklerini, psikolojik dengelerini, sınıflarını, sınıflarının yapısını, bölgelerini, bölge özelliklerini bilen ve onlara hangi ölçütlerle gitmesi gerektiği noktasında, bilimsel ve pratik bilgi ve becerilere sahiptir. Reklamın tüm mecralarında bazen bir yönetici, bazen de çalışan, üreten olarak görev almaktadır. Örneğin bir reklam kampanyasının en önemli mecralarından biri olan reklam filminin, metinini tasarlayabilir veya tasarlanma aşamasında yönlendirici rol üstlenebilir. Kullanılacak malzemelerinin neler olması gerektiğini, hangilerinin nasıl kullanılırsa daha ilgi çekici olacağı konusunda fikir sahibidirler. Reklam filminde kullanılacak oyuncu seçiminde etkin rol üstelenebilirler. Toplumun içerisinde, belirli bir saygınlığı olan ünlü simalardan hangisinin kullanılması, reklam mesajlarının doğrudan tüketiciye gitmesini sağlayacağını tahmin edebilirler. Açık hava reklam mecralarında, hangi reklam tasarımının hangi aracın kullanılmasıyla daha başarılı etki yapacağını tahmin edebilirler.

Arşiv

Etiketler