Reklam yazarlığı, uzun bir eğitim ve piyasa deneyimi gerektiren bir alandır. Reklam metinleri, reklamcılığın tüm süreçlerinin bilindiği, konuların bilimsel açıdan ele alındığı, reklam için toplum analiz sonuçlarının hesaba katıldığı, kısa, öz bir ifadenin, çarpıcı bir şekle dönüştürülerek ortaya çıkarıldığı bir sürecin ifadesidir. Aslında bu konunun içerikleri oldukça geniş olmaktadır. Fakat burada biz, genel anlamda ne olduğu, neleri içermesi gerektiği üzerinde kısaca değinebileceğiz. Bu anlamda, bir reklam yazarında olması gereken özelliklerden biri, reklamcılık sektör bilgisidir. Bu bilgiler, ya bir üniversite eğitimi veya bu anlamda uzmanlaşmış merkezlerin eğitimini almış olmak önemli olmaktadır. Geniş kapsamlı bir eğitim, geçmişten günümüze reklam sektörünün bütün ana hatlarını göstermektedir. Bu eğitimden sonra, ikinci önemli nokta piyasa deneyimi olmaktadır. Reklam yazarının, aktif reklam piyasasında, işlerin nasıl yapıldığını, hedef kitlenin devinimlerinin nasıl sağlandığını bilmesi ya da bu konuda fikir sahibi olması gerekmektedir. Bilimsel disiplinlerin bilinmesi tek başına yeterli olmamaktadır. Bu disiplinlerin reklamcılıkla ilişkisinin irdelenmesi gerekmektedir. Reklamcılıkta, bilim dallarının nerede ve nasıl kullanılmaları gerektiğinin bilgisi ve reklam yazarının, bu alanda ki pratik deneyimlerine sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Bunlardan sonra, reklam araştırmalarının yani toplumsal analizlerin biçimleri, içerikleri, verilen cevapların değerlendirilme biçimleri, yani hangi cevaptan ne tür sonuçların çıkabileceğini bilmesi gerekmektedir. Bu analizlerin birçoğu zaten bilimsel disiplinlerin ışığında yapılabilmektedir. Reklam yazarının bu süreçlere hakim olması işini oldukça kolaylaştırmaktadır. Bunun dışında reklam yazarı, içinde yaşadığı toplumu en ince ayrıntısına kadar tanımalıdır. Bütün farklı kesimlerini, bu kesimlerin özellikleri, yani psikolojik dengelerine, özlemlerine, eğilimlerine kadar tanımak durumundadır. Toplum analizlerin kapsamında, zaten bu konular araştırılmaktadır. Fakat reklam yazarının, bu konuda pratik bilgilerinin olması, oldukça önemli olmaktadır. Reklam sektörünün başarıları, başarısızlıkları, en beğenilen örnekler, en kötü örnekler, toplumun bu iki örneğe karşı bütün tepki ve etkilenimlerini bilmesi de işini kolaylaştırmaktadır. Bir reklam metin yazarı; toplum analizleri, medya analizi, Pazar araştırmaları, pazarlama biçim ve teknikleri, kişinin kendi deneyim ve pratiklerinin hepsinin harmanlandığı bir yapıya sahip olmalıdır. Bütün bu uzun süreçler bile, iyi bir reklam metninin çıkabilmesi için yeterli olmayabilmektedir. Bunlarla beraber, zeka, yaratıcı, üretici özellikler, kişinin özelliklerine eklenmek durumunda olmaktadır. Çünkü bilmek ile ifade edebilmek arasında oldukça önemli farklar bulunmaktadır. Reklam yazarları, bir başlangıç noktasından ilerlemeye başlamaktadır. Yürüdüğü anayol, ana fikri oluşturmaktadır. Ana fikri doğru işleyip, doğru sunabilirse görevini ifa etmiş olmakta ve iyi bir reklam metnini ortaya çıkarabilmektedir.

Arşiv

Etiketler