Reklam yarışmaları, reklam sektörünün her mecrasında organize edilen bir etkinliktir. Hem ülkemizde hem de dünyada, bu tip yarışmalar düzenlenmektedir. Reklamın hangi mecrası olursa olsun, bu tip yarışmaların temel amacı, reklam sektörünün ihtiyaç duyduğu alanların geliştirilmesi olmaktadır. Günümüzde ekonomik sistemler olağanüstü bir gelişim göstermiştir. Yerel ve bölgesel pazarlar, dünya pazarlarında da faaliyet gösteren firmalara da ev sahipliği yapabilmektedir. İnanılmaz derecede artan firmalar ve daha fazla oranda artan, birbirine benzer ürün ve hizmetlerin hepsi, reklama ihtiyaç duymaktadır. Yıllarca reklam tanıtımlarında pek çok farklı ve yaratıcı çalışmalar yapılmıştır. Geldiğimiz noktada ise, tüketicilere yabancı gelen veya farklı gelen, etkileyici, çarpıcı konu ve malzemeleri bulmak oldukça güç olmaktadır. Reklam sektörü de, bu alanda faaliyet göstermektedir. Reklam neredeyse, farklılık ve dikkat çekme, ilgi toplama, kendini izlettirme yolları üzerinde temellenmiştir. Bu noktada bir taraftan reklam veren firmaların kampanyalarını yürütüp, deneyimlerine yenilerini eklerken, bir taraftan kendi içinde farklılık ve yaratıcılık alanlarını geliştirmeye, ufukları genişletmeye çalışmaktadır. İşte reklam yarışmaları, bu amaçlar etrafında gerçekleştirilmektedir. Bu tip yarışmalar, hem reklam ajanslarının hem de reklam veren firmaların yakından takip ettikleri etkinliklerdir. Çünkü oralarda ortaya çıkabilecek bir fikir, yeni bir şey, farklı bir reklam yaklaşımı hepsini yakından ilgilendirmektedir. Reklamın farklı mecralarında düzenlenen reklam yarışmalarından bir tane örneği incelemek gerekirse; İnternet reklam yarışmasıdır. IAC tarafından düzenlenmektedir. Endüstri tabanlı kategorilerde yapılan reklam tasarımlarını seçip, başarılı bulduğuna ödül dağıtmaktadır. Dünyadaki tüm organizasyonlara açık alarak yapılmaktadır. Bu yarışma, reklam ajanslarına, reklam veren firmalara, pazarlama şirketlerine hitap etmektedir. Reklam bandı, pop-up, interstitial, zengin medya, e-mail reklamları üzerine değerlendirme yapmaktadır. aynı alanı kullanan ve Türkiye’de benzer bir yarışma da, Call4istanbul: Reklamcılık vakfı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Reklamcılar Derneği Türkiye tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. Bu yarışmada interaktif reklam çalışmalarına ödül vermektedir. Bunların dışında, açık hava reklamları alanında, televizyon reklamları alanında, baskılı reklam alanlarında bu tip yarışmalar düzenlenmektedir. Yaratıcılığın teşvik edilmesini, farklılık arayışlarının genişlemesini hedeflemektedirler. Böylece, hem bu anlamda uzman reklamcıların yetişmesini sağlamak istemekte hem de reklam sektörüne yeni mecraların katılmasını sağlamak istemektedirler.

Arşiv

Etiketler