Sürekli gelişmeye devam eden teknoloji, toplumsal yaşamları, olayları, yeni grupları, yeni bakış açılarını geliştirip değiştirmektedir. Bireyleri, bireylerin tercihlerini, yaşama bakış açılarını, isteklerini, arzularını biçimlendirmektedir. Reklam, geçmiş yıllardan bu yana tüketici ile firma arasında kurulan iletişim köprüsüdür. İşletmeler ürettikleri ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım tasarımlarını bazen kitle iletişim araçlarını kullanarak, bazen açık hava reklamlarını kullanarak iletmektedir. Tüketiciler, gördükleri tasarımlarla iletilen mesajlara, olumlu ya da olumsuz tepkiler vererek işletmelere, üreticilere tepkilerini veya etkilerini göndermişlerdir. Bu döngü senelerdir bu şekilde devam ederken, Pazardaki büyüme de hesaba katıldığında, tanıtım ve reklam mesajları da her geçen gün artmış, yeni mecralar bulunmuş ve onlar da tüketilmiştir. Pazarlama iletişiminin bütün öğeleri, insanın, teknolojinin gelişimiyle edindiği yeni hal ve yaşam biçimlerine etki etmeye çalışmakta, yaşamlarına nüfuz etmek istemektedir. Fakat her geçen gün büyüyen Pazar, tanıtımları da arttırmış, onlarca kullanım insanların gözünden, algılarından, dikkatinden kaçmaya başlamıştır.

Her ne kadar pazarlama iletişiminin çalışmaları, firmanın kuruluşundan pazara girişine ve ondan sonrasındaki stratejisine kadar, her şeyi planlasa da, tüketici yönlü olarak düşünse de, bu çalışmaların sonuçları insanlara iletilememektedir. Hem insanın kendi yaşamı zorlaşmış hem de zihinler ve algılar değişmeye başlamıştır. Reklamcılık sektörü, pazarlama iletişimi bu can alıcı sorunlara çözüm bulabilmek için, yaratıcılık alanlarını geliştirmeye, genişletmeye çalışmaktadır. Çünkü insanlar, yukarıda sözü edilen koşullardan dolayı, ancak diğerlerinden farklı olanı, yeni olanı, çarpıcı olanı görebilmektedir. Birbirine benzeyen mesajları alamamaya başlamıştır. Reklam tarafından yaratıcılık unsuru geliştirilmeye çalışılırken, teknoloji bu anlamda onlara oldukça büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Örneğin, son zamanlarda, internetin gelişimi, onlara yepyeni ve kocaman bir mecra oluşturmuştur. Yaratıcılık alanlarını sonuna kadar kullanabilecekleri, sanal ortamları oluşturarak, istedikleri imajları oluşturabilecekleri bir alan açmıştır. Bununla birlikte, teknoloji, cep telefonlarıyla ilgili mecraları da geliştirmiştir.

İnternet ortamı tüketicilerin binlercesinin aynı anda, aynı yere ulaşabilmesini sağlarken, aynı zamanda reklamcılara da sağlıklı ve kesin sonuçlarla bu tip durumları ölçme imkânını sunmaktadır. Hem görsel, hem işitsel, hem algısal tasarımları, hareketli hareketsiz bütün unsurları burada yaratabilmekte ve tüketicilerin beğenilerine, ilgilerine sunabilmektedirler. Teknolojinin yaptığı her yenilik, her gelişim yaratıcılık alanlarının sınırlarını genişletmektedir. Günlük yaşamın sıkıntılarını dağıtabilmek için, kullanıcıların sanal ortamlara olan ilgileri, bu anlamda kullanılmakta ve her geçen gün bu mecraya ilişkin yeni bir kulvar oluşmaktadır. Zaten günümüzde reklam ve tanıtım işlerinin hepsi, her geçen gün internet mecralarının kullanımlarına daha fazla yönelmeye başlamaktadır.  

Arşiv

Etiketler