Reklam ajansları, reklam kampanyası dahilinde, reklam filmleri tasarlamakta ve yayınlanmasını sağlamaktadır. Televizyon kanalları ve sinemalar için tasarlanmış, reklam filmleri yayınlanmasıyla tüketicilerle buluşmaktadır. Kimi reklam tasarımları başarılı tema ve işlenme biçimiyle beğeni kazanmaktadır. Tasarım, verdikleri mesajlar, kullanılan malzemeler veya oyuncular, reklam filmlerinin başarılı veya başarısız olmasını getirmektedir. Bu tip reklam filmleri, yayından kalktıktan sonra veya bazen yayınlandığı esnada, reklam veren firmaların web sitelerinde de yayınlanmaktadır. Reklam filmlerinin internet ortamlarında yayınlanabilmesi için, filmlerin video gösterimine uyarlanması gerekmektedir. İlgili uyarlama işlemleri yapıldıktan sonra, reklam veren firmalar bunları internet ortamındaki adreslerinde yayınlamaktadırlar. Bu ortamlarda, firmaların reklam videoları hem uzun süre kalabilmekte hem de yayılabilmektedir. Reklam veren firmaların, reklam filmleri bazen, tüketiciler tarafından çok beğenilmektedir. İlgili reklam filmlerinde, kendilerine dair, kayda değer bir özellik bulduklarında veya reklam filmi başarılı olduğunda, etkileyici, çarpıcı olduğunda, internet kullanıcıları, reklam verenin sitesinden ilgili videoyu alıp, kendi çevrelerine mail atabilmektedir. Bu bir yandan reklam filminin daha çok kişi tarafından izlenmesini sağlarken, bir yanda da reklamın mesajlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Kişiden kişiye yayınlan bu reklam filmleri, markanın bilinirliğini arttırmakta ve insanların zihinlerinde iz bırakmaktadır. Zaten reklam tasarımlarının amaçları da bunlar olduğu için, reklam bu noktada başarılı kabul edilmektedir. Reklam videoları kişiden kişiye yayıldığında, gittikleri her adres onu yayınlayabilmektedir. Böylece reklam bir yerde değil, birden fazla web sitesinde yayınlanmaya başlamaktadır. Hem insanların mail adreslerine hem de onların yayınladığı veya paylaştığı web sitelerine, reklam videolarının gönderilmesi, daha çok kullanıcı yani daha çok tüketicinin, bu videoyu izlemesini sağlamaktadır. Bu noktada reklam tasarımın içeriği önemli bir yer teşkil etmektedir. Çünkü tüketiciler, sadece başarılı bir reklam filmi diye, onu alıp izlememektedirler. Kimi reklam filmini komik bulmakta, kimisinin mesajını farklı anlamakta, kimisini kötü bir tasarım olarak değerlendirmekte v.b. birçok özelliği için de, alıp çevrelerine gönderebilmektedirler. Bu reklam videolarının, ne şekilde dağıldıkları çok önemli olmamaktadır. Burada önemli olan şey, reklam filminin yani videosunun yayılması ve o ya da şu nedenden dolayı izlenmesidir. İster komik, ister müstehcen, ister yanlış mesaj iletimi, ister hatalı reklam olsun, bunun yayılarak izlenmesi, orada tanıtılan ürün veya hizmetin akılda kalmasını sağlamaktadır. Ama bu tip reklam videolarında ki ürün ve hizmetin alınması noktasında, tüketicilerin davranışlarını, o reklamın mesajları belirlemektedir. İşte burada reklam videosunun reklam hataları, yanlış mesajları önemli olmaktadır.

Arşiv

Etiketler