Aslında genel reklamcılık kurallarından birisidir. “İnsanlara soru sormayın, çünkü cevaplamak istemezler, siz onlara çözümler sunun, kafalarındaki soru işaretlerinin kalkmasına yardımcı olun.” Önce bu sorunun cevabını kısaca vermekte fayda var; elbette ki hiçbir reklam tek başına mucize yaratamaz. Bunun birçok sebepleri var elbette, rakipler, ürün ve marka algısı, daha önceki konumlandırma, fiyat, pazar özellikleri… Üretim sürecinden başlayarak bir ürünün öz niteliklerini de barındıran pazarlama sürecine dahil olarak yapılacak bir reklam çalışması tek başına hiçbir şekilde mucize yaratamaz. Hele ki günümüz pazar koşullarında ve iletişim hızında bu mümkün değildir.

Reklama dair en önemli gerçek şudur ki bir mecrada reklam vermek ve bu yöntemle insanlara ulaşmak mevcut bir potansiyel varsa bunu doğru şekilde kullanabilmeyi sağlar. Bu suyu yönlendirmekle eşdeğerdir. Reklam amaca en uygun şekilde akması için suya yardım eden bir yönlendirici konumundadır. Öncelikli olarak ürünle ilgili bir ön çalışma mutlaka yapılmış olması gerekir. Belirli bir hedef kitle için referansları kabul edilebilir bir çevre oluşturmak bunun ilk adımıdır. Bu kitle reklamlara yardımcı bir kitle olarak ürünün bir anlamda garantisidir. Doğru bir konumlandırma ve reklam çalışması ile de birleştirdiğinde istenilen etkiyi yaratmaktaki önemli de bir yardımcıdır.

Reklamın ve pazarlamanın dinamiklerini keskin çizgilerle belirlemek, belirli sınırlar ya da kurallar çizmek özünde insan ve insanlarda bir duygu ya da davranış oluşturmak amacı yattığından dolayı mümkün değildir. Ancak bunun mümkün olmaması demek, konu reklam vermek olduğunda hiçbir kurala bağlı kalmadan çalışılabilir anlamına gelmiyor. Reklamın tek başına yaratabileceği tek bir etki vardır o da kendisine dair olan etkidir. Yazılan orijinal bir reklam metni, gerçekleştirilen çalışma, yaratıcılık, yaslanılan ana fikir, kullanılan teknoloji gibi ürünün kendisi çok ilgi çekebilir, sosyal medyada paylaşım rekoru kırabilir, çok konuşulabilir, bir o kadar da yazılabilir… Ancak bütün bunların olması demek her zaman reklamda konu edilen ürün ile ilgili bir mucizenin gerçekleştiği anlamına gelmez. Reklam çalışması yapmak isteyen küçük ya da büyük firmalar için asıl önemli nokta budur. Reklam mucizesi mi yaratmak istiyorlar yoksa reklamın mucizesine aracı mı olmak istiyorlar?

Arşiv

Etiketler