Reklam veren firmalar, reklam konusunda ki mecra tercihlerini, reklama ayırabildikleri bütçe dahilinde yapabilmektedirler. Bilindiği gibi, bazı reklam mecraları çok yüksek maliyetlerle kullanılabilmektedir. Bunlardan televizyon reklam filmleri, sinema filmleri öyledir. Burada yapılan reklamların, toplum üzerindeki etkisi oldukça yüksek olmaktadır. Hem hedef hem de potansiyel hedef tüketicilere hitap edebilmektedir. Pazar payı az da olan, çok ta olan ve orta ölçekte faaliyet gösteren firmaların hemen hepsi, bu mecraları kullanmak ister. Fakat bu tamamen onların, reklama ayırdıkları bütçe ile ilgili olarak yapılabilmektedir. Bu alanlara uygun olarak tasarlanan reklam filmleri, pek çok ajansın ve malzeme, araç, gerecin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bunların kullanımlarının hepsi, belirli bir maliyeti gerektirmektedir. Bu kısım, reklam filminin yapım maliyetleri kapsamına girmektedir. Bir de bunların yayınlanacağı kanalların yayın maliyeti eklenmektedir ki, bu maliyet hesapları, reklamın yayında kalacağı saniye ile ölçülmektedir. Sinema reklam filmleri, gösterimden gösterime yayınlanıyor olmasına rağmen, gene de yüksek bir maliyet gerektirmektedir. Reklam veren firmaların ancak, Pazar payları büyük olanları, bu mecraları tercih edebilmektedir. Orta ve küçük ölçekli firmalar, genellikle daha az maliyeti olan, reklam mecralarını tercih etmektedirler. Bütçesine göre, kimi gazete ve dergi reklamlarını, kimi açık hava reklam mecralarından biri veya birkaçını, kimi yerel gazeteleri, kimileri de internet mecralarını kullanmaktadır. Bu tercihlerin hepsi, sadece firmaların bütçesiyle alakalı olmayabilmektedir tabi ki. Reklamın etkinliğine, hedef kitleye ulaşabilme durumlarına göre, firmaların ürettikleri ürün veya hizmet, markanın özelliklerine göre de yapılabilmektedir. Örneğin, yerele özel olarak üretilen bir ürünün, televizyon reklam filmine ihtiyacı yoktur. O bölgede reklamlarının yapılması gerekmektedir. Bu yüzden, Pazar payı büyük bir firma bile, ilgili ürün veya hizmetle ilgili, reklamın mecrasını, o bölgenin reklam mecralarından biri veya bir kaçı yönünde kullanabilmektedir. Örneğin öyle firmalar vardır ki, belirli bir yerde satış noktaları bulunmamaktadır. Telefonla sipariş veya internet üzerinden satış yapmaktadır. Bu tip firmalar, internet reklam mecralarından yana tercih kullanabilmektedirler. Ya da bir diğer örnekte, bazı firmalar, sadece dağıtım kanallarının duyurularını yapma ihtiyacı içerisindedir. Yada bir firma belirli bir bölge için, kampanya düzenlemiştir. İlgili bölgedeki tüketicilerine seslenecektir. Bunun için yüksek maliyet gerektiren ve tüm ülkede yayınlanacak bir reklam filmine veya benzeri diğer bir mecraya ihtiyaç duymayabilmekte ve radyo v.b. reklamlarını tercih edebilmektedirler. Kısaca, reklam verenlerin, reklam mecra tercihleri, reklama ayırdıkları bütçe dâhilinde olurken, ürünün satışa sunulduğu bölgeye, ürünün satışı veya dağıtımı ile ilgili ihtiyaç durumlarına, firmanın tanıtacağı özelliğin niteliğine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Yüksek maliyet gerektiren reklam mecralarını da, genellikle ülke veya dünya çapında ki pazarlarda faaliyet gösteren firmalar en çok tercih etmektedir.

Arşiv

Etiketler