Reklam dünyasında, özellikle ajansların en sık yaşadıkları sorunlardan biri, firmaların, belirledikleri amaçları için, planlaması yapılacak kampanyalara, tasarımcı edasıyla müdahale etmeleridir. Bununla birlikte daha pek çok sorun yaşanmaktadır. Ajanslar bu noktada epey zor durumda kalmaktadır. Bir taraftan firmayı kaybetmemek, bir taraftan doğru bir kampanya düzenlemek arasında gidip gelmektedirler. Bu sorun, reklam ajansları tarafından, reklam verenlerle doğru diyaloglarla halledilebilirken, aslında işi isteyen firmalar tarafından halledilmesi, çok daha sağlıklı çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Firmalar, ajanslara iyi müşteri olmalıdırlar. Bu ortamın oluşmasına, ajansın herhangi bir sebepten dolayı kendilerinden korkmamasını sağlamaları ilk katkıyı sağlar. Firmalar, ajansın hata yapma olasılığını normal görmelidir. Bu tip hataların yapılmaması için gerekli çabaların oluşturulması, ajansı başka bir ajans bulmakla tehdit etmelerinden daha sağlıklıdır. Korkan insanların çok iyi fikirleri bulmaları zordur. Reklam verenler, ajanslarıyla sürekli çalışmalar yapmalı ve daha uzun zamanlar boyunca, birlikte çalışacaklarını ifade etmelidir. Sürekli çalışma düşüncesi ajansın başarısını arttıracaktır.

Tanıtım planının her hangi bir noktasında, yapılmış olan bir hatanın nereden kaynaklandığı, dürüstçe ortaya çıkarılmalıdır. Firma, hazırlanan plan ile ilgili düşüncelerini, net olarak ajansına bildirmelidir. Çünkü bu bildirim,reklam  ajansın, bunun üzerinde tekrar çalışmasını, çalışmalarını gözden geçirmesini sağlamaktadır. Hep daha iyisini yapmaya çalışacaklardır. Bu tip hatalardan, yanlış ajans seçimlerinden kaçınmanın tek yolu da, işin başındayken en iyi, en doğru ajansı seçmekten geçmektedir. Firma, kendi faaliyet alanlarına göre, en üstün hizmeti verebilecek yeterliliğe sahip reklam ajansını, baştan, titizlikle seçmelidir. Reklam verenler, seçmiş oldukları ajansa eksiksiz, tam bilgi vermelidir. Bir reklam ajansı, firma, ürün ve hizmetleri, daha önceki kampanyalarıyla ilgili, tüketici davranışlarıyla ilgili olarak geçmişte yaşadığı deneyimleriyle ilgili, ne kadar çok ayrıntılı bilgilere sahip olursa, o kadar başarılı işler çıkaracaklardır. Firmayla ilgili her ayrıntı, ajans için can alıcı bir fikrin temelini oluşturabilir.

Reklam verenlerin, ürkütücü hatalarından bir tanesi, kampanyanın yaratıcılık içeren unsurlarına müdahalesi olmaktadır. Bu tip çalışmaların bütün sorumluluğu, ajansa yüklenmelidir. Firma, tanıtımlardaki tek bir sözcüğü, görüntüyü, rengi v.b. unsurları değiştirmemelidir. Kampanya, firma için ne kadar önemliyse, ajans için de önemlidir. Hatta ajans için daha can alıcıdır. Çünkü başarısız bir kampanya, firma için, boşa harcanmış bir bütçe ve çalışmaların boşa gitmesine neden olmaktadır. Fakat ajansın bir daha, başka bir firmanın işini alamamasına neden olmakta ve ajansın kapanmasına neden olmaktadır. Reklam verenler, ajanslar tarafından hazırlanan çalışmaların, onaylanması aşamasında ki kademeleri teke indirmelidir. Birden fazla birimin onayı demek, aynı zamanda, içlerinden birinin onay vermemesi anlamına da gelebilmektedir. Bu ilk ve özgün metinlerin sadeliğini bozmaktadır. Bugün televizyonda gösterilen kötü, karışık çalışmaların çoğu, komite veya birden fazla birimin onayından geçen tanıtımlardır.

Arşiv

Etiketler