Pazarlarda birbirinden farklı yapısı ve faaliyetleri olan, genel anlamda üç çeşit firma tipi bulunmaktadır. Bunlar, üretici firmalar, aracı firmalar ve hizmet işletmesi türünde olanlardır. Reklam verenler açısından reklamlar da bu ayrımlara tabi olmaktadır. Yani üretici reklamı, aracı reklamı veya hizmet işletmesi reklamı olmak üzere. Böyle bir ayırımda, ürünleri üreten firmaların kendileri reklamı yapanlar olmaktadır. Örneğin, HP, Siemens, Sony v.b. firmaların reklamları bunlara örnek teşkil etmektedir. Aracı reklamı yapan firmalar ise, genellikle ürünlerin üreticisi olmayıp tüketicilerle üretici firma arasında aracılık yapan, yani üreticinin ürünlerini, tüketicilere ulaştıran firma olmaktadır. Hizmet firmaları ise, daha çok hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar olmaktadır. Örneğin; bankaların hepsi, turizm firmaları, uçak firmaları, lokantalar, oteller gibi. Bunlar da hizmet reklamı yapmaktadırlar. Bu tip ayırımlar, reklam tasarımlarını etkilemekte ve reklam veren firmaya göre tasarlanmasını sağlarken, reklamın mesajlarını da belirlemektedir.

Ayrıca, bunlara göre de birbirinden farklı reklam amaçları oluşmaktadır. Bilindiği gibi, reklam amaçlarının çeşitli ayırımlara tabi olması gibi, amaç açısından reklamda çeşitli ayırımlara tabidir.

Bunlardan birincisi, Talep oluşturan reklamlar olmaktadır; firmanın, markaları arasından bir kategoriye yönelik olarak, talep oluşturmak için yaptığı reklam olmaktadır. Firmanın, yeni ürüne yönelik talep oluşturduğu reklam da aynı kategoride yer alır. Bu tip reklamlarda, tüketicilerde, belirli bir isteğin oluşturulmasına çalışılır. Yani reklam tasarımları, bunun oluşturulması üzerine tasarlanır ve gerekli unsurlar kullanılır. Buna yönelik olarak yapılan reklam tasarımlarında genellikle, ürünlerin faydaları, kullanım kolaylıkları, dayanıklılıkları, sağlayacağı avantajlar reklam mesajlarını oluşturmaktadır.

Amaç açısından reklamın ikinci ayrımını oluşturan ise; seçici talep oluşturan reklamlardır. Burada, firmanın birbirinden farklı pek çok markası bulunmaktadır. Fakat firma, bunlardan sadece birini öne çıkarmak istemektedir. Firmaların özelikle bir markayı öne çıkarma nedenleri, genellikle, öne çıkarılacak ürünün özelliklerinin, benzer ürün üreten firmaların, ürünlerine göre avantajlı olmalarıdır. Firmalar, bu tip markalarını öne çıkararak, tüketicilerin dikkatlerini çekmek isterler, tüketicilerin gözünde belirli bir imaj oluşturarak aynı zamanda diğer ürünlerine de ilgiyi arttırmaktadırlar.

Görüldüğü üzere, reklam tasarımları ve reklamın yapılma amaçları bir yana, bir de amaç açısından reklamlar çeşitli ayrımlara tabi tutularak, tüketicilerin belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlayamaya çalışmaktadırlar. Bu tip ayırımlar, reklamların tasarlanmasını aslında kolaylaştırmaktadır. En azından, karmaşık mesajların, yanlış mesajların iletilmesini engellemektedir. Reklam tasarımlarında kullanılan diğer unsurları da belirlemektedir.

Arşiv

Etiketler