Reklam, firmaların ürettiği mal ve hizmetlerin tüketicilere tanıtılma sürecidir. Bu esnada, üretilen mal ve ürünün; maliyeti, nereden ve nasıl alınabileceğini, ürün ve hizmetin kalite, sağlık ve kullanım özelliklerini hedef kitleye iletir. Tüketim ise; reklamın sözünü ettiği ürün veya hizmetin kullanılması, satın alınması, tercih edilmesidir. Reklam bu tip bilgileri, ürünün tüketilmesi, hizmetlerin kullanılması, talebin artması ve sürekli hale gelmesi amacıyla yapmaktadır. Reklam, tüketimin yapılabilmesi adına faaliyet göstermektedir. Geçmiş zamanda üreticiler, üretim ve dağıtım aşamasında çeşitli sorunlar yaşamaktaydı. Bunlar hammadde tedariki, enerji, uzman iş gücü, maddi olanak v.b.idi. Alt yapılanmalarla beraber, sürekli gelişim göstermeye başlayan ekonomik sistemler, bu olanakları sağlamaya başlamışlardır. Dünyanın her yerinde, bu olanakları bulabilen işletmeler yerel, bölgesel, küresel anlamda, aynı tür mal ve hizmet üretmeye başlamıştır. Bir yandan değişik, yeni gelişmiş ürün veya hizmeti sunmaya çalışan işletmeler, diğer yandan kitlesel üretim ve rekabetin arttığı ortamlarda, uluslar arası ortaklık, anlaşma yollarına giderek daha büyük pazarlara açılmayı hedeflemişlerdir. Bu hedefler doğrultusunda, hep daha fazla mal ve hizmet üretimi yapılmıştır. Buna karşılık olarak, bu ürün ve hizmetlerin tüketilmesi için, daha çok iletişim aracı, birbirinden farklı yöntemlerle, kullanılır hale gelmiştir. Gün geçtikçe artan üreticilerin, yatırımcıların hedefi, artık küçük alanlar değil dünya pazarları olmuştur. İletişim araçlarının çeşitlenmesiyle birlikte, her türlü ürün ve hizmet, marka, olağanüstü çeşitlenmiştir. Bütün bu ürün ve hizmetlerle ilgili, her geçen gün, birbirinden farklı iletimler, halk yığınlarına ulaşmaya başladı. Bu sebeplerle, tüketicinin de beklentileri artmış, çeşitlenmiştir. Yoğun iletişim ortamları içerisinde, tüketiciye yönelik yapılan; psikolojik, fizyolojik bilgi bombardımanları, savunma kalkanlarını oluşturmasına neden olmuştur. Bu durum ise, işletmelerin tüketiciye ulaşma sorununu, yaşamalarına neden olmuştur. İşletmeler ürettikleri ürün ve hizmetleri, tüketiciye kabul ettirmek, duyurmak, rekabet halinde olduğu firmalardan farklılığını, ortaya koymak için, reklamı kullanmaktadır. İşletmeler, tüketiciye ulaşma, ikna etme yönünde yaşadıkları sorunu, reklamın çözmesini beklemektedir. Reklamın tüketici açısından anlamı ise; gereksinimlerini karşılamak üzere pazara sunulmuş, milyonlarca ürün ve hizmet içinden, kendisine en uygun, rasyonel olanı tercih etmesine olanak tanıyan bir rehber olmaktadır. Fakat günümüzde tüketici açısından, oldukça karmaşık haline gelen bu rehberde, kendisine en iyi gelecek rasyonel ürünü bulmakta zorluk çekmeye başlamıştır. Bunun nedeni olarak reklamın, ihtiyaç yaratma adına yaptığı iletimlerdir. Var olan ihtiyaç ve yeni gelen ihtiyaç, kabul edilme arzusu, özlemleriyle birleşince tüketim çılgınlığı dediğimiz olayı ortaya çıkarmıştır.

Arşiv

Etiketler