Reklam ve tanıtım yönetmelikleri, reklam amacıyla yapılan tüm reklam mecralarına yönelik ayrı ayrı düzenlenmiştir. Televizyon, radyo, sinema gibi reklam mecralarında kullanılan reklamlarla ilgili yönetmelik, Ticari Reklam Ve İlanlara İlişkin İlkeler Ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik adı altında belirlenerek uygulamaya konulmuştur. Açık hava reklam araçlarında kullanılan, reklam ve tanıtım çalışmalarına yönelik olarak ta İlan ve Tabela Yönetmeliği adı altında yasal düzenlemeler geliştirilmiştir. Biri reklamın tasarımlarının içermesi gereken maddeleri düzenlerken, açık hava reklamlarına ilişkin yönetmelik ise, açık hava reklam araçlarının, alınması, kiralanması ve şehir görüntüsünü bozmadan kullanımını düzenlemektedir.

Ticari Reklam Ve İlanlara İlişkin İlkeler Ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’te yer alan yasal düzenlemeler çok genel adlarıyla aşağıdaki gibidir.

a- Ahlaka Uygunluk ve alt hususları,
b- Dürüstlük ve Doğrulukla ilgili hususlar,
c- Satışı özendirici reklamlar,
d- Doğrudan satış reklamları,
e- Sipariş Edilmeden Gönderilen Mallar,
f- Karşılaştırmalı Reklamlar,
g- Tanıklı reklamlar,
h- İspat Külfeti,
ı- Kötüleme,
i- Ticari itibardan
j- Haksız yararlanma,
k- Taklit,
l- Kamu sağlığı,
m- Çocuklara veya Reşit Olmayan Gençlere Yönelik,
n- Çevreye İlişkin Reklamlar,
o- Yükümlülük, Yürürlükten Kaldırılan Hükümler,
ö- Yürürlük,
p- Yürütme konuları,

Yönetmelik yukarıdaki maddelerin her biriyle ilgili, olması gereken, konu ve kapsamları belirtmektedir. Her birinin, hangi özellikleri içererek vermesinin sağlıklı olabileceği, reklamın toplumu geliştirici, bilgilendirici özelliklerinin hangi koşullarda yapılması halinde, korunacağına ilişkin hususlar ayrıntılandırılmıştır. Buradaki yasal düzenlemelerin dışında hareket eden, firma, reklam ajansı v.b.’lere çeşitli cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bir diğer yönetmelik olan açık hava reklamcılığında ise genel konular aşağıdaki gibidir.

Reklam, İlan ve Tanıtım Elemanlarının Uygulandığı Alanlar :

1. ____ ili sınırlarında, ____ belediyesinin hüküm ve denetimi altındaki yerlerde ihale vasıtasıyla veya özel projeler, ticari sebeple sabit reklam konulabilecek yer ve alanlar,
2. Bina yüzeyleri, çatı ve bahçe, bahçe duvarları,
3. Arsalar; açık depo, İnşaat alanları, açık alanlı imalathane v.b. kullanılan veya boş olan alanlardır.
4. Ortak Kamu Kullanım Alanları : meydanlar, yollar, yaya kaldırımları, yeşil alanlar, alt ve üst geçitleri, yaya-taşıt pazar yerleri, her türlü havalandırma bacaları, açık otoparklar, havada ve denizde yapılacak her tür reklam elemanlarının kullanıldığı alanlardır,
5. Duraklara ve Araçlara Konulan Reklamlar : Şehir içi yolcu taşıyan otobüs, Tramvay, tren, vapur, yeraltı treni, v.b toplu taşım araç ve durakları, özel araçlar,
6. Yukarıda belirtilenlerin dışındaki alanlar ise: gar, İstasyon, hipodrom, eğlence, stadyum, spor sahaları, İskele, hal yerleri v.b. ayrıca Elektrik Direkleri.

Ayrıca bu yönetmeliğin uygulama esaslarına yönelik maddeleri de düzenlemiş ve yürürlüğe koymuşlardır.