Reklam; firmaların ürettiği mal ve hizmetleri, fikirleri, düşünceleri, projeleri v.s konularıyla ilgili bilgi ve özellikleri, geniş halk yığınlarına ileten, bir süreci ifade eder. Bu süreç; firmaların ürettiği mal ve hizmetlerin nereden, nasıl alınabileceklerini, dağıtım biçimlerini, ürün veya hizmetin yapısıyla ilgili, içerik bilgilerini tüketicilerine iletir. Aynı zamanda firmanın yapılanması ve üretim biçimini, yerini de kapsayabilir. Bu iletimleri yaparken, kitle iletişim araçlarını kullanarak yapar. Reklamın mesajlarını iletmede kullandığı, stratejik plan ile kitle iletişim araçlarını ve reklam tasarımını kapsayan sürecin bütünü, tanıtım hizmetleridir. Reklam tasarımlarının büyük çoğunluğu, zaten tanıtım amaçlıdır. Tanıtım hizmetleri, tek başına, kitle iletişim araçlarının kullanım ile yapılan reklam biçimleri olmamaktadır. Bunların içine, pazarlama iletişiminin bütün öğeleri girmektedir. Yani pazarlama ekipleri, halkla ilişkiler v.s olabilmektedir. Pazarlama iletişiminin bir öğesi olan reklam, en çok kullanılan tanıtım öğesidir. Bu süreç içerisinde, reklam da, diğer öğeler gibi, hedef tüketicilerinin görsel, işitsel ve algılarına hitap ederek, yaptığı tanıtımların etkili olmasını, sağlamaya çalışır. Reklam tasarımları etkileyici, çarpıcı, görsel anlamda izlenebilir, merak uyandırıcı ve farklı yapılmaya çalışılır. Böylelikle izlenme ve etkileme oranlarını arttırmaya çalışarak, ilgili ürün veya hizmetin tanınması sağlanır. Her üç algıya da hitap eden televizyon, sinema reklamları en çok kullanılan kitle iletişim araçlarıdır. Bunlar aynı zamanda, en çok maliyeti olan tanıtım biçimleridir. Diğer iletişim araçları, reklam veren firmanın, tanıtım hizmetlerine ayırdığı bütçe ile ilgilidir. Reklam veren firma, geniş çaplı bir tanıtım kampanyası talebiyle reklamcılara gitmişse; yapılan tanıtım çalışmaları, televizyon, sinema reklamlarını takiben devam eder. Gazete, dergi, katalog, insert, el ilanları v.b baskılı, görsel ürünlerle halk yığınlarına, ulaştırılmaya çalışılır. Bunun dışında insanların, gezdikleri her yerde tanıtım kampanyası, yani reklam çalışmaları sürdürülür. Açık hava reklam kapsamına giren kitle iletişim araçları; billboard, outdoor tv. Megalight, silindir kule, bina giydirme, araç giydirme, organizasyonlarda kullanılabilecek tanıtım araçları v.b. araçlar kiralanarak, görsel, baskılı ürünlerin bunlara uygulanmasıyla devam eder. Tanıtım hizmetleri, pazarlama iletişiminin bütün öğelerini kapsarken, reklam bu sürecin bir öğesini oluşturmaktadır. Fakat reklamın pazarlama iletişimine kattığı etki, diğer öğelerin hepsini geçmiş durumdadır. Reklam, başlı başına bir sektör haline gelmiştir. Artık, toplumu yönlendiren, eğiten, ihtiyaçlarını belirleyen ve karşılanmasını sağlayan, bir öğe haline gelmiştir. Bugün tüketim toplumunun oluşumunun, en büyük nedenlerinden birinin reklam olması, bu yüzdendir.

Arşiv

Etiketler