Reklam, tanıtım biçimlerinin hepsine verilen genel bir isimdir. Herhangi bir ürün veya hizmeti, faaliyeti, düşünceyi, projeyi, fikri hedeflenen kitleye tanıtmaktır. Tanıtım şu şekilde yapılmaktadır; Bir ürün veya hizmetin özelliklerinin dökümü; bulunduğu yer, onu yapan kurum veya şahıslar, maliyeti varsa maliyeti, ulaşılabilme koşuları v.b. konuları, yararları ve zararlarıyla anlatmak tanıtımdır. Fakat bu tanıtımı herhangi bir kitle iletişim araçlarından birini kullanarak, geniş halk yığınlarının görebilecekleri, duyabilecekleri, algılayabilecekleri yerlerde göstermek reklamdır. Sadece büyük halk kitlelerine yayın yapılabildiği zaman bu amaçla oluyor diye durum söz konusu değildir. Aslında bir kişinin bir diğer kişiye herhangi bir şeyle ilgili tanıtım yapması, yani hakkında bilgi vermesi de aynı anlama geliyor.

markalar, müşterilere  kitle iletişim araçlarında tanıtım yaparak ulaşır. Onları çeker, bir yerlere kanalize eder veya bilgilendirir, deneyimlerini arttırır, ihtiyaç yaratır. Bu çalışmaların yaptığı tanıtımların izlediği yollar, birbirinden farklı mecralarda yapılabilmektedir. Kitle iletişim araçlarının hemen hemen hepsini kullanmaktadır. Televizyon, radyo, gazeteler, dergiler, el ilanları, insertler, katalogların hepsi birer tanıtım aracıdırlar. Ayrıca bunların açık hava araçları kısmı olan; bina giydirme, araç giydirme, billboard, megalight, outdoor tv. Silindir kule, Afiş, branda gibi araçları da tanıtım amaçlı kullanarak reklama dönüşür.

Bir ürün veya hizmetin özelliklerini getiri ve götürülerini, faydalarını, zararlarının ayrıntılarıyla geniş halk yığınlarına anlatmak tanıtımdır. İster görsel; film, klip v.s. çekilerek, ister yazılı-baskılı malzemelerle, ister işitsel yani radyo kanallarıyla olsun, bu biçimler kullanıldığı zaman tanıtımların hepsi yine ona dönüşmektedir. Toplum içerisinde, satış amaçlı veya hedef kitleyi katılıma davet etmek için, veya kullanmasını sağlamak amacıyla, bir ürün veya hizmetin özelliklerinin anlatılması tanıtım olup, bu tanıtımın kitle iletişim araçlarında yayınlanması reklam olmaktadır.

Reklam ve tanıtım alanlarının bu kadar iç içe olması çoğunlukla aynı anlamı taşıdıklarını düşündürmektedir. Aslında aralarındaki ayrım çizgisi çok ta büyük boyutlarda değildir. İnce bir ayrımları bulunmaktadır. Yukarıda da bahsettimiz gibi birbirini bütünleyen, birbirlerinden ayrı düşünülemeyen iki kavramdır bunlar.

Sonuç itibariyle reklam ve tanıtım aynı hedeflere doğru yol alan, yerel, bölgesel, dünya pazarlarını değiştirip dönüştüren, geliştiren yeni Pazar alanları yaratan hal ve hareketlere verilen isimlerdir.