Reklam; İşletmelerin ürün ve hizmetleriyle ilgili, tüketicilere bilgi akışını sağlayan, pazarlama iletişiminin bir öğesidir. Tüketicilere üretilen ürünü, nereden ve nasıl alabilecekleri, maliyeti, ürünün özellikleri konularında bilgi verir. Bu bilgi akışını sağlarken, ürün veya hizmetin satın alınması, kullanılması için, reklam iletiminin çarpıcı, farklı, etkileyici olmasına gayret eder. Reklam temelde satış amaçlı yapılan, planlı, programlı bir süreçtir. En nihai hedefidir satıştır. Fakat bundan önce, yani nihai amacına erişmek için, satış miktarını destekleyeceğini düşündüğü, farklı duygu ve algıları da yaratma yolunda ilerler. Örneğin, şimdi ya da ileride, satış imkânı bulabilsin diye, ürün veya hizmeti markaya dönüştürür. Hedef kitlenin algılarında, marka bilinci, reklamın çıkış zamanından bu yana, zaten hazır hale gelmiştir. Bunlar ayrıntılarıyla aşağıdaki gibidir. Marka bilinci; kalitelidir, kullanışlıdır, sağlıklıdır, uzun ömürlüdür. Hoş ve belirli bir ağırlığa sahiptir. İsmi ve amblemi, herkes tarafından bilinir. Ayrıca her kesimin ulaşamayacağı bir maliyete sahiptir. Bu özellik, insanların arasında bulunan yaşam standartlarına, dolayısıyla özlem ve gelecek beklentilerine hitap etmektedir. İnsanlar için, marka kullanmak, bir ayrıcalığa, bir farklılığa, en önemlisi de aslında içinde bulunmadığı bir yaşam standardına ait olma hissi vermektedir. Bütün bunlar, insanların marka satın almalarını ve kullanma istemlerini tetikleyen etkenlerdir. Yukarıda ki marka özellikleri, insanların algılarında, marka bilincinin özellikleri olarak, günümüze yansımaktadır. Farkındalık; üretici firmalar, ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgileri iletmektedir. Hangi ürün, hangi marka tarafından, nerede ve nasıl üretilmektedir. Ürün veya hizmet özellikleri, maliyeti nelerdir. Kullanım biçimler ve faydaları nelerdir. Bütün bunlar farkındalık yaratan bilgilerdir. İşletmeler bu tip bilgileri verirken, diğer işletmelerin, ürün ve hizmetleriyle rekabet edebilmek için, kendi ürün ve hizmet özelliklerini, rakip firmanınkilerle kıyaslama yoluna gider. Tüketicinin kendi görevi olan bu özelliği, onun yerine yaparak, algılarını, kendi ürün ve hizmetlerin satışı için değiştirir. Bütün bunlar, reklamın iletim mesajlarında kullanılan, yaygın yollardır. İhtiyaç yaratma; milyonlarca işletme, milyarlarca birbirine benzer ürün üretmekte ve hizmet sunmaktadır. Zamanımızda üretilen ürün ve hizmetler, yaşayan insanların sayısını ve bu insanların ihtiyaçlarını geçecek kadar fazlalaşmıştır. Ama işletmeler, üretilen fazla ürün ve hizmetlerin de satılmasını ister. Bunun için reklamda ihtiyaç yaratma yolunu keşfetmiş ve kullanmaktadır. İnsanların, gelecek ile ilgili beklentilerine, özlemlerine, farklı duygu ve istemlerine vurgu yaparak, bunları kendi ürün ve hizmetiyle bütünleştirir, özdeşim kurar. İnsanların bunlara sahip olmaları halinde, özlemlerini gerçekleştirebilecekleri hissini vererek satış yapar. Bunları işletmeler adına yapan da reklamdır. Kısaca reklam, istenilen satış miktarına ulaşmak için kullanılan bir iletişim sürecidir.

Arşiv

Etiketler