Reklam bir tanıtım biçimidir. firmaların ürettiği ürün ve hizmet özelliklerini, geniş halk yığınlarına ileterek, onların satın alınmalarını, tercih edilmelerini ve kullanılmasını sağlar. Reklamın toplumda edindiği misyona bakıldığında, bir etkileme, yönlendirme, değiştirme süreci olduğunu görürüz. Reklam tasarımları görsel, işitsel, yazılı ve baskılı olarak tasarlanmaktadır. Reklam tasarımlarında kullanılan renkler de, aynı, kullanılan etkili bir slogan, çarpıcı bir imaj, veya güzel bir fotoğraf kadar etkilidir. Çünkü renkler, insanın duygu ve düşüncelerini etkiler, onlarda, kullanan kişilere dair çeşitli algısal işaretler verir. Bu işaretler kullanan kişinin, yaşamı algılama, yaşam pratiği, düşünce ve duygusal pratiğine ilişkindir genellikle. Reklam sektörü, renklerin kişilerde uyandırdığı bu çağrışımlara çok önem vermektedir. Firmalar da aynı oranda önem vermektedir. Logolarında, kurumsal renklerinde, baskılı ve baskısız tüm tasarım işlerinde, hedef kitlelerinde uyandırmak istedikleri, ne tür bir çağrışım ise, onu veren renkleri kullanmaya özen göstermektedirler. Buna göre bazı renkler ve insanlara hissettirdikleri; Kırmızı: canlılığı, dinamizmi, mutluluğu çağrıştıran bir renktir. Ataklığı anlatır, azim ve kararlılığı yansıtır. Tansiyonu yükseltir, kan dolaşımını hızlandırır, iştah açar. Örneğin; Yemek firmalarının çoğu, kırmızı rengini kullanır. Siyah: hüzün, duygusallık, güç ve tutku mesajları iletir. Bu yüzden firmalar kurumsal kimliklerinde siyahı mutlaka kullanır ama asla tek başına siyahı tercih etmezler. Yanına başka bir rengi eklerler.siyahın özelliklerini tamamlayacak bir diğer renk veya renkler seçilir. Yeşil: baharın rengidir, güven verir, yaratıcılık içerir, rahatlatıcı özellikleriyle dikkat çeker. Örneğin; bankalar ve hastane işletmeleri tarafından tercih edilmektedir. Lacivert: sonsuzluk, verimlilik, otorite hissi verirler, ayrıca inandırıcılık ve karizmatik özellikleri yansıtırlar. Firmaların büyük bir çoğunluğu, logo ve tasarımlarında laciverdi tercih etmektedirler. Diğer renklerinde, kendine has hissettirdiği duygu ve yaşayış anlayışları, satın alma ve kullanma dürtülerini etkilemek ve yönlendirmek amacıyla, reklam tasarımlarında kullanılmaktadır. Hem hoş görüntüler, hem insanlara verdiği iletimler ile reklam iletimleri birleştirilerek, yapılan reklam tasarımın, daha etkili olmasını sağlarlar. Renklerin, reklam tasarımlarında bir diğer kullanımı ise; yazıların okunabilirliği ile ilgilidir. Siyah rengi, istenilen okunabilirlik mesafesinden okunabilirken, pembe aynı oranda okunamaz. Bu yüzden renk kullanımı burada da çok önemlidir. Ayrıca vurgu yapmak istedikleri söz, slogan, anlatım üzerinde de renk seçimi yapılmaktadır. Dikkat çekmesini ve okunmasını istedikleri yazılar üzerinde, baskın renkleri kullanırlar. Hem tek başlarına hem de karışık olarak kullanılabilmektedir.

Arşiv

Etiketler