Reklam, üretici ile tüketici arasında ki bilgi akışını sağlayan, iletişim metotlarının tümünü kapsayan bir süreçtir. Reklamcı ise, bu süreci başlatan, yönlendiren ve sonuçlandıran kurum ve kuruluşlara verilen meslek isimdir. Reklamı reklamcılar yapar. Reklamcının bu mesleği yapabilmesi için, bu alanda uzmanlaşmış olması ve bu alanın gerektirdiği bütün özelliklere, sahip olması gerekmektedir. Reklamcının reklam yapabilmesi için, içinde bulunduğu toplumun ekonomik, kültürel, sosyolojik yapısını çok iyi biliyor olması gerekmektedir. Algılarının yüksek, yaratıcı, çarpıcı fikir ve ürün tasarımlarını üretebiliyor olması gerekmektedir. Bunların yanı sıra, yaratıcılığını sadece tasarım aşmasında değil, reklamın iletim biçimlerinde kullanabilmesi gerekmektedir. Hangi hedef kitleye, hangi yöntemlerle, neleri kullanarak, hangi reklam aracını kullanarak, yapması gerektiğini çok iyi seçebilmesi gerekmektedir. Reklamcılar, reklamı, radyo, televizyon, gazete, dergi, insert, afiş, billboard, katalog, bazen açık hava reklamcılığına giren mecralarda, yani bina giydirerek, araç giydirerek yapar. İnsanın olduğu her yerde reklam alanları bulunmaktadır. Reklamcı, reklam tasarımını yaptıktan sonra, bunu hangi kulvarı kullanarak verebileceğini tespit edebilir. Reklamcıların taşımaları gereken özellikleri, yukarıda belirtmiştik. Şu durumda reklamcı hem tanıtacağı ürünün özelliklerini, kullanılacağı alanları, hangi özellikteki insan kitlesinin kullanabileceğini bilir. Dolayısıyla, reklam mesajlarını hangi araçları kullanarak verebileceğini de tespit edebilir demektir. Reklamcı, tanıtacağı ürün veya hizmetin, hangi yönünün insanları cezp edeceğini, ürüne verilecek, algı mesajlarının ne şekilde ve neler kullanılarak, yapılması gerektiği konusunda uzmanlaşmıştır. Daha ürünün reklamını tasarlamadan önce, izleyeceği yolları ve toplum tarafından nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını, aşağı yukarı tahmin edebilir niteliktedir. Reklamcı bir firmanın doğumundan, hedeflediği noktaya gelene kadar ki tüm reklam çalışmalarını, planlar ve süreci işletir. Yaptığı reklamla, firmayı marka yapar, ürünün satışını attırır, yeni ürüne Pazar yaratır ve yeni ihtiyaçları geri bildirimlerle firmanın gelişimine destek verebilir. Reklam, yukarıda saydığımız bütün özellikleri gösteren, reklamcının elinden çıktığına göre; yaratıcı, etkileyici, yönlendirici özelliklere sahiptir. Toplum tarafından kabul görür ve sevilir. Yani reklamın özelliklerinin, onu yapan ustasında da olması şarttır. Reklam, ustasının yansımasıdır. Bunu güncel bir örnekle somutlamak istersek; günümüz reklam sektörünün kullandığı alanlardan biri, karikatür sanatıdır. Bu konuda, Erdener abi’inin reklam çizimleri, gazete köşelerinde boy göstermektedir. Yaratıcı fikirleri ve mizahi yöntemiyle dikkat çeken erdener abi’nin reklam çizimleri, sevilmekte, dikkat çekmekte ve hem kendisi hem de yaptığı reklam unutulmamaktadır.

Arşiv

Etiketler