Tüketim toplumunun gündemde olduğu bu günlerde, insanların ihtiyaçları doğrultusunda, ürün ve markaları satın almadıklarını, farklı nedenlerle de, reklamı yapılan ürün veya hizmetleri satın aldıklarını görüyoruz. İhtiyaç olmadığı halde, tüketicilerin, ürün veya hizmetleri satın alması, reklamların, hem toplum psikolojisi, hem de bireylerin psikolojik yapısına gönderdiği mesajlardan kaynaklanmaktadır. Yani reklam sektörü, hedeflerine ulaşabilmek için psikolojiyi, dikkate değer bir biçimde kullanmaktadır. Tüketiciler ihtiyaç duymadıkları halde, reklamını gördükleri ürün veya hizmeti hangi yönlendirilmiş psikolojik duygu ve düşüncelerle yapmaktadır?. Toplumsal yapılar geliştikçe karmaşık hale gelmektedir. İnsanların, yaşam standartları değişim göstermekle beraber, düşmektedir. İyi yaşam koşullarına sahip insanların sayısı, gün geçtikçe azalmaktadır. Bu durum insanların, kendi içlerinde bir takım eksikliklerin, doyurulmamış arzuların, özlemlerin ortaya çıkmasına neden olmakta ve bireylerin bu eksikliklerden kaynaklı, yönlendirilmiş tavır ve davranışları geliştirmelerine neden olmaktadır. Çalışmalarını sürekli araştırmalarla destekleyen reklam, bu alanları tespit etmekte ve kullanmaktadır. Doyurulmamış arzu ve istekleri pazara yönlendirerek, üretilen ürün ve hizmetlerle özdeşimler kurdurarak, satın alınmalarını sağlamaktadır. Reklam sektörü, çağrışım, özdeşim, benzemişim özelliklerini, çeşitli ürün veya hizmetlere yüklemektedir. Örneğin; reklamlarda kadının kullanılması bununla ilgilidir. Kadının beğenileri, hayranlıkları, belirlenmiş bir ürünün özellikleriymiş gibi yansıtılarak, erkek toplumunun dikkatini çekerler. Burada kadın ve erotizm, erkeklerin kendilerinde olmadığını düşündükleri bazı özellikleri, ürünü aldıklarında sahip olabilecekleri hissi verilir. Bu tip reklam, psikolojik altyapı özellikleri kullanılarak yapılmıştır. Kadının, kendi hemcinslerine yönelik kullanıldığı reklamlarda ise; kadınların güzellik özlemine hitap etmiştir. Gene belirlenmiş bir ürün veya hizmeti satın aldıklarında, güzel olabilecekleri hissi verilir. Reklamlarda kullanılan ve algılara hitap eden bütün reklam iletimleri, psikoloji ile ilgilidir. Reklamda kullanılan bu tip uyarı çeşitleri, sadece ürün ve hizmetlerin Pazar bulması amacıyla yapılmamaktadır. Ayrıca yeni, bilinmeyen veya kültürün dışında olan ürün veya hizmet için, ihtiyaç yaratma adına da kullanılabilmektedir. Bu noktada insanların gelecekle ilgili beklentileri, özlemleri, olmasını istediği pek çok yön kullanılarak, ilgili ürün veya hizmete pazarda alan açar, ihtiyaç yaratır.

Arşiv

Etiketler