Firmalar, pazara girdiklerinde belirli amaçlar taşırlar. Firmaların bu amaçları genellikle pazar içindeki durumu ve Pazar ilerleyişiyle ilgili yani firmanın, Pazarda var olma ve payını büyütmek istemesiyle ilgili olarak oluşmaktadır. Buna göre firmaların amaçlarından biri, satışların arttırılmasıdır. Reklam yaparak, tüketicilerin satın alma eylemlerini gerçekleştirmeleri için, buna yönelik güdülerini harekete geçirerek, ürün veya hizmete karşı talepleri arttırmaya çalışır. Bunun reklamla elde edilmesi, aynı zamanda başka bir amacın da gerçekleştirmesi için olanak tanımaktadır. Ürünün çok satılması halinde, ürünü satmak isteyecek aracı firmaların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Aracı firmaların ürünü satmak istemesiyle ürün, birçok noktadan tüketicinin karşısına çıkacaktır. Bununla birlikte reklam, zaten var olan aracı firmaların ürün satışlarına yardımcı olacaktır. Firmaların reklam yapma nedenleri arasında ayrıca, marka bağımlılığı yaratmak ta bulunmaktadır.

Firmalar reklam yoluyla, ürünlerin piyasada geniş bir yer tutmasını sağlayarak, geniş bölgelerde satış yapmayı planlamakta ve gerçekleştirmektedir. Ürünlerin bu şekilde, tüketiciler tarafından daha fazla satın alınması ve bu alımların sürekli olması gene reklamla sağlanmaktadır. Ürünlerin daha çok ve daha uzun vadelerde sürekli satılabilmesi, daha önce fiyatları yüksek olan ürünlerin, birim fiyatının düşmesini sağlamaktadır. Bu hem ürünlerin makul fiyatlarla satılmasını sağlamakta aynı zamanda, ürüne sahip olan tüketicilerin çokluğuyla toplumun yaşam standartlarını yükseltmektedir. Firmalar bilindiği gibi, birbirinden farklı amaçları olan reklam türleri yapmaktadır. Kalite güvencesini sağlayabilmek için, uzun ve etkili reklam yapmaktadırlar. Bu tür bir reklamla, firmalar, ürünlerinin kalite imajlarını, tüketicilerin zihninde sabitlemektedirler. Aynı zamanda yukarıda da belirtildiği gibi, firmalar reklamlarla aracı kuruluşları da teşvik etmektedirler.

Yapılan reklamlar, firmaların kendi bünyelerinde çalışanları da motive etmektedir. Firmanın piyasada saygınlığının artması, satılan ürünlerin marka haline gelmesi, beğeni kazanan hizmetleri, firmanın ileriye yönelik kariyer imkânlarının da önünü açmaktadır. Bunlar ise, firma çalışanlarının istekle çalışmalarını, yaratıcı olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca dışarıdaki uzmanların, firmaya başvurmalarını da beraberinde getirmektedir. Firmaların reklamla elde ettikleri bu unsurlar aynı zamanda, firmanın finans çevreleri tarafından desteklenmesini de sağlamaktadır. Firmalar reklam yaparak, kredi imkânlarını arttırmakta, borsadaki hisse senetlerinin talep görmesini ve onların değerlerinin armasını sağlamaktadırlar. Firmalar, reklam yaparak, rekabet ortamında var olduklarını göstermekte ve ürünlerinin, benzer ürün ve hizmet üreten firmaların ürünlerinden üstün olan özelliklerini tüketicilere aktarabilmektedirler.

Görüldüğü gibi firmalar pek çok amaç için reklam yapmaktadır. Yukarıda sayılan nedenlerin hepsi, firmaların pazarla ilgili amaçlarını oluşturmaktadır. Günümüzde firmaların bütün bu amaçları gerçekleştirebilmesi, bu olanaklara sahip olabilmesi, reklamla elde edilmektedir.

Arşiv

Etiketler