Reklam üretici ile tüketici arasındaki iletişimi, kitle iletişim araçlarını kullanarak sağlayan, pazarlama iletişiminin bir öğesidir. Firmanın, ürün ve hizmet özellikleri ile ilgili ayrıca bu ürün ve hizmete nerede, nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi veren iletişim faaliyetidir. Bu bilgileri çeşitli kitle iletişim araçlarıyla yapar, bunlar; televizyon, radyo, gazete, dergi v.s.dir. Aynı zamanda açık hava reklamcılığı kapsamına giren, bina giydirme, araç giydirme, afiş, billboard, outdoor tv, megalight, silindir kule v.s tanıtım mecralarını da kullanabilmektedir. Aslında mesajları iletebilmek için, insanın olduğu her alanda, karşısına çıkan olası bütün mecraları kullanmaktadır. Organizasyon, hem yapı itibariyle, hem de çeşitleri itibariyle, reklama alan oluşturan etkinleri oluşturmaktadır. Bu çalışmaların biçimleri; düğün, sünnet, yemek, piknik, temel kutlamalar, fuar, yıldönümü, kokteyl, seminer, festival v.s olmaktadır. Bu tip etkinlikler, insanların toplu halde olabildikleri yerlerdir. O etkinliğin davetlileri veya katılımcıları bir arada durmaktadır. Bu alanda tanıtım, ister ilgili etkinliğe maddi finans sağlayıp, sponsor olarak, ister tanıtım yapılabilecek alanları kiralayarak, oradaki topluluğa seslenip, mesajlarını iletebilmektedir. İlgili organizasyonun davetiye, broşür veya tanıtım afişlerine, firma isimlerini ve logolarını yazarak reklam yapabilmektedir. Bazı tip etkinliklerin büyüklüğüne ve hitap ettiği insanların çokluğuna bağlı olarak, tanıtım afişleri tüm şehir alanlarına dağılabilmektedir. Bazen billboard’lara, bazen bina giydirmelerine kadar, geniş alanları kullanılabilmektedir. Bunların hepsinde, kendi markasını, ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgileri, topluluğa sunabilmektedir. Bunların dışında, organizasyonun malzemeleri olan masa veya sandalye örtülerine, duvarlarına asılacak afiş veya bezlere kadar, reklam tasarımlarını, sloganlarını, imaj veya resimlerini baskılı olarak kullanabilmektedir. Etkinlikler, hangi konuda veya hangi alanda olursa olsun, tanıtımın kullanabileceği, kendine özgü alanları olabilmektedir. İlgili etkinliğe gelen insanlar, bunları görmekte, okumakta veya göz ucuyla bile olsa, en azından marka ismini veya logosunu görmektedir. Bu şekilde tanıtım, kendi amacını gerçekleştirmiş olmaktadır. Çünkü oradaki insanlar için, ilgili firmanın logosu veya ismi tanıdık, bildik hale dönüşmektedir. Yalnız, organizasyonda kullanılan reklam biçimleri, tek başına yeterli olamamaktadır. Bunun farklı araçlarla desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü, sözünü ettiğimiz alanlar, firmayı bütün özellikleri ile tanıtmaya yeterli olamamaktadır. Orada kullanılan tasarımlar, çok kısa, az, yetersiz olabilmektedir. Ancak farklı mecralar kullanıldığında, bir bütünlük sağlamaktadır. Kısaca, bu tip etkinliklerde kullanılan tanıtım biçimlerinin, marka veya logonun tanınma ve hatırlanması noktasında kolaylık sağladığını söyleyebiliriz.

Arşiv

Etiketler