Serbest piyasada faaliyet gösteren firmaların en büyük hedefi daima markalaşmak olmaktadır. Küçük, orta, büyük ölçekli firmaların hepsi, günün birinde marka olma yolunda, bütçesine göre yapılabilecek bütün faaliyetleri yapar. Bir ürünün markalaşması reklamla mümkün olabilmektedir. Elbette ki tek başına reklam bir ürünü marka haline getiremez. Bundan önce markalaşacak ürünün, daha farklı alt yapı çalışmalarından geçmesi gerekmektedir.ilk önce markalaşacak ürün veya firmaya, kişilik kazandırmak gerekmektedir. Yani bir ürün veya firma, ya rasyonel ya da duygusal yönden müşterilerine hitap etmelidir. Müşterilerin bu tip bir yakınlık duyması, kişiliğinin varlığı anlamına gelmektedir. Örneğin; kimi deterjanın daha iyi kokması gibi, rasyonel yöne hitap ederken, kimi ürünler aidiyet, sempati yani duygusal yönlerine hitap etmektedir. Hangi yönde olursa olsun insanların bir ürüne karşı, bu hissedişleri satın alma, kullanma kararları üzerinde son derece etkili olmaktadır. Hem görüntü itibariyle, hem de yapısal özellikleri açısından, insanların yaşam standartlarına uygun yapılanması gerekmektedir. İnsanların özlem duyduğu, farklılığını, özel olma durumunu, kendi çevrelerine aksettirebilecekleri türden olabilmelidir.Firmanın neyi, nasıl, ne şekilde ve hangi yöntemlerle ürettiği kalite açısından önemlidir. Kalite tescil ettirilmelidir. Benzerleriyle kıyaslanarak olumsuz özellikleri veya benzer özellikleri düzeltilmelidir. Bundan sonra ki izleyeceği süreç, pazarlama teknikleridir. Bu anlamda uzmanlaşmış ekipler tarafından, Pazar araştırmalarının yapılması gerekmektedir. İyi planlanmış bir piyasa araştırması hem doğru stratejileri hem de ilgili süreci takip ederek yanlış girişim ve maliyetlerden korunmayı sağlayacaktır.Markalaşmak isteyen firma, pazarlama faaliyet stratejilerini doğru yöntem ve araçlarla gerçekleştirmelidir. Bu firma eğer pazarlama birimlerine iyi tanımlanmış değerleri sunamazsa bu alanda yapılan, kurumsal kimliğinin yenilenmesi veya baştan tasarlanması çok ta anlamlı olmayacaktır. Fakat tutarlı bir değerler birikiminin pazarlama ve reklam birimlerine iletilmesi halinde, başarılı olmaları mümkün olabilecektir. Demek ki markalaşmak isteyen firmanın izleyeceği genel yolları kabataslak sıralarsak;Ürettiği ürünlerin farklı, özellikli olmalarını sağlamak, insanların ürüne karşı hissedişlerinin olabileceği bir nitelik kazandırmak, ürünün kalite standartlarını yüksek tutarak, piyasa araştırmasıyla destekleyerek, pazarlama ekiplerine doğru bilgileri iletebilmek, son olarak ta pazarlama ve reklam stratejisini belirlemek olmaktadır.Firmaların veya ürünlerin bu duruma gelmesi pek çok avantajı da beraberinde getirmektedir. Standart üretim, yeterli getiri sağlamaktadır. Firmaların serbest piyasada çok daha uzun süre yaşamlarına devam etmelerini sağlamakta ve her yeni ürününe karşı, zaten var olan hedef kitlesi, ilgi ve alaka göstermekte ve Pazar bulabilmektedir.

Arşiv

Etiketler