Reklam zaten, markalar için tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Reklam, markaları, ürün ve hizmet özelliklerini, tüketicilerine ulaştıran bir iletişim köprüsü olmaktadır. Bu köprü her iki taraf için geçerli olarak kullanılır. Markalar reklamla, tüketicilerine çeşitli mesajları yollar, tüketiciler de mesajların gereğini yaparak veya yapmayarak cevap verirler. Reklam mesajlarının, tüketiciler tarafından olumsuz olarak cevaplanması halinde, markalar kendilerini, ürün ve hizmet özelliklerini, onların istekleri doğrultusunda, onların beğenilerine cevap verebilecek şekilde yeniden düzenler. Yaptıkları düzenlemeleri de, gene reklam tasarımlarında işleyerek seslenirler. Markalar, hedef tüketicilerinin zihinlerinde yer edinmek ister, onların, onu tercih etmelerini ve her zaman onu kullanmalarını ister. Bu yüzden reklam tasarımlarının yapılmasını sağlayarak, tüketicilerin davranışlarını bu yöne doğru yönlendirmek ister. Yönlendirme yapabilmek için, insanların toplumsal yapılarını çözümler, onların yaşayış biçimlerini, kültürlerini, sosyal ilişkilerini, geleneklerini, göreneklerini, anlayış ve algılama biçimlerinin bütün ayrıntılarını gün ışığına çıkararak, bu ayrıntıları reklam tasarımlarında işler ve tüketicilerin özdeşim kurmalarını sağlar.

Hedef tüketicilerin, sevdikleri oyuncuları, istedikleri yaşam standartlarını, onların istenilen davranışı göstermeleri için motive eden renkleri, müzikleri, sloganları üretir ve onlara sunar. Ayrıca markalar, tüketicilerin satın alma eğilimini gösterebilmeleri için, kendi bünyelerinde çeşitli kampanyaları, indirimleri, promosyonları organize eder ve onları etkilemeye çalışırlar. Markalar reklamlarını tasarlarken, tüketicilerin reklamdan etkilenmelerini sağlamak için, onları eğlendiren unsurları da kullanır. Bütün bu kullanımlar ve reklam tasarım biçimleri, türleri, uygulandıkları mecraların hepsi, tüketicilerin kısa dönemli tercihlerini yönlendirmek için yapılmamaktadır. Bunlar tüketicilerin ömürleri boyunca aynı markayı, ürün ve hizmetlerini kullanmaları için tasarlanmakta ve kalıcı olmalarını sağlamak için, duygusal bağları oluşturmaya gayret etmektedirler. Tüketicilerin, reklam tasarımlarından etkilenerek, markayı, ürün ve hizmetlerini sahiplenmelerini, yaşamlarının bir parçası olarak düşünmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar.

Reklam, günümüzde, teknolojinin bütün gelişimlerini, tüketicilere ulaşmak için kullanır, ayrıca kitle iletişim araçlarını, açık hava reklam araçlarını, organizasyonları, basılı reklam mecralarını kullanarak, tüketicinin bulunduğu her alandan ona seslenir. Markalar bu reklam mecralarının hepsine uygun tasarımlar yaparak, iletişimini güçlendirmeye ve ulaşamadıklarına ulaşmaya çalışır. Kısaca reklam, pazarlama iletişiminin bir öğesi olarak, pazarlamanın diğer öğelerine destek olmakta ve reklam yapan markaların ürün ve hizmetlerinin satılmasını, tercih edilmesini ve insanların çevrelerine önermelerini sağlar. Markanın Pazar payını büyütmek, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmesini ve satış miktarını olabildiğinde arttırmak istemektedirler.  

Arşiv

Etiketler