Reklam sektörünün, insanların dikkatini çekmek için kullandığı alanlardan biri, mizahi dünyanın karikatür sanatıdır. Karikatür, toplumun; kültürel, ekonomik, siyasal, eğlence v.s. tüm alanlarına hitap eden, genellikle yanlış veya açık kalan yönlerine vurgu yaparak, toplumları geliştiren aynı zamanda eğlendiren, çizgi sanatlarından biridir. Aynı, toplumun diğer alanlarına hizmet verdiği gibi, reklam sektörüne de hizmet vermektedir. Günümüzde gazete eklerinde, karikatür dergilerinin bazı bölümlerinde, televizyonlarda animasyon verilerek veya internet üzerinde hem çizgi hem de animasyon olarak çalışmalarını yapmakta ve katkılarını sürdürmektedir. Son zamanlarda, marka isimlerini, ürün veya hizmetlerini karikatürize ederek, komik öğelerle veya komik söylemlerle bağdaştırıp çizilen karikatürler, geniş halk yığınlarının, ilgili marka ve hizmetleri daha iyi hatırlanmalarını sağlamaktadır. Reklam dünyasının son keşiflerinden biri olan, ürün öyküleri ise karikatüre yeni fikirler sunabilmektedir. Marka, ürün veya hizmetlere, onların hatırlanmasını veya insanların dikkatlerinin, onlara doğru kaymasını sağlamak adına, öyküler yazılmaktadır. Karikatür dünyası, bu öyküleri baz alarak yada kendi yaratıcı fikirleriyle çizim yapmakta ve ilgi çekmektedirler. Karikatür, yaşamımızın yoğun temposu içinde, insanların vazgeçilmezi olmuştur. Az da olsa, yoğun yaşam mücadelelerinden sıyrılıp, insanı güldüren, sıkıntılarından arındıran, düşündüren bunları yaparken, geliştirip eğiten özelliklere sahiptir. Karikatür mizahın etkili bir alanını oluşturmaktadır. Reklam sektörü için çizilen karikatür, aynı amaçlara hizmet etmektedir. İnsanlar komik bir öykünün, olayın içerisinde gördükleri, herhangi bir ismi, markayı, ürünü unutmamaktadır. Karikatürün ilettiği mesajlar doğrudan, güçlü bir etkiyle, insanların zihinlerine kazınabilmektedir. Günümüzde, televizyonlarda, gazete ve dergilerde, internet ortamlarında boy gösteren, Sütaş firmasının karikatürleri, buna iyi bir örnek olabilmektedir. Bugün, insanların büyük çoğunluğu, bu tanıtımı bilmekte ve hatırlamaktadır. Hem ürünü tanıtmakta hem de markalaşma yolundaki sürecine hız katmaktadır. Karikatür tanıtıma hem yazısız hem yazılı çizimlerle destek olmaktadır. Yazısız karikatürler, çizgi karakterlerin, duruşu, bakışı, yüz mimikleri ile birbirleriyle diyalog kurar ve istediği mesajı iletebilir. Yazılı karikatürlerde ise ya bir öykü kullanılır ya da bir espri uyarlanarak mesajın iletilmesini sağlarlar. Komik espri, olay, konuya dahil edilerek uyarlanan, karikatürel tasarımlar, diğer tanıtım mesajlarının sıkıntılı izlenme, okunma, dinlenme süreçlerini taşımamaktadır. Tam tersine, insanlar onları okumak için, arayıp bulmaktadır. Bu durum, reklam için bulunmaz bir mecradır. Karikatüristler, zaten yapı itibariyle, toplum yapılarının, komik öğelerini bulup çıkarmakta ustadırlar. Yaratıcı ve doğrudan mesaj iletenlerdendirler. Bu özelliklerini karikatürel tanıtıma uyarladıklarında ise, aranıp bulunamayan etki gücü ve başarıyı verebilmektedir.

Arşiv

Etiketler