Reklam, işletmelerin ürün ve hizmetlerini, halk kitlelerine, çeşitli kitle iletişim araçlarını kullanarak, tanıtan, pazarlama iletişiminin bir öğesidir. Bu tanıtımları yapmadan önce çeşitli araştırmalar yaparak, bunları en etkili olabilecekleri şekle sokmaya çalışır. Toplumların kültürünü, ekonomik yapısını, gelişim süreçlerini, psikolojik alt yapısını analiz ederek işe başlar. İnsanın şimdiki ve gelecekle ilgili ihtiyaçlarını, özlemlerini, beklentilerini belirler veya onları insanda yaratır. Bu süreçleri geçirdikten sonra, etki malzemelerini tespit eder ve amaçlarına ulaşmak için kullanır. Günümüzde kadın reklamın kullandığı en etkin malzemelerden biridir.

Tanıtımlarda kadın, hem malzeme olarak, hem de geniş halk yığınlarının bir bölümünü oluşturduğu için, hedef kitle olarak önemli bir unsuru oluşturur. Reklam, kadın fonksiyonunu iki önemli noktada kullanmaktadır. Bu iki yönü kullanırken, kadını da çözümlemiştir. Kadının güzel olma özlemini gündemine alarak, bu yönde üretilen ürün ve hizmetleri, ilgili özlemlere endeksleyerek sunmaya başlamıştır. Üretilen ürün veya hizmet, ister gerçekten güzellik için yararlı bir etkiye sahip olsun, ister olmasın. Görsel, işitsel, algısal yönlerine hitap edip, ilgili ürünün veya hizmetin kullanılması halinde güzel olunabileceği mesajlarını iletmekte ve onların dikkatlerini bu yöne çekmektedir. Kadına yönelik tanıtım mesajları, güzellik özlemine hitap eden şu noktalarda yapılabilmektedir; Cilt bakımı, saç bakımı, giyim v.b.

İkinci kullanım alanı olan, sonuçta dünya çapında üretilen ürün ve hizmetlerin tek tüketicisi kadın değildir. Erkeklere de, bir şekilde hitap etmenin yolunu bulmak durumunda olan reklam, bu noktada da, kadının fiziksel özelliklerini, ilgili ürün veya hizmetle bütünleştirerek, erkek toplumunun dikkatini çekmekte ve mesajlarını iletmektedir. İkinci kullanım alanında, erkek toplumunun güzel kadın özlemini, erotizmini tetikleyecek, kadın görüntü ve imajlarını kullanarak veya kadınsı özellikleri ilgili ürüne yansıtarak yapabilmektedir. Burada da otomotiv, giyim v.b. sektörler ön plana çıkmaktadır.

Günümüz toplumlarında, kadının tanıtımlarda kullanımı oldukça yaygın bir hal almıştır. Reklam sektörü, kadın özelliklerinin kullanımı ile, toplum üzerindeki etkisini gördükten sonra, daha çok alanda, daha farklı özelliklerine hem hitap etti, hem hitap etmesini sağladı. Üretilen ürün veya hizmetlerle, güzel ve çarpıcı bir kadın yüzü v.s. kullanarak dikkat çekmesini, ürünle o güzel yüzün, kitlelerin algılarında bütünleşmesini sağladı. İlgili ürün veya hizmete, kadının arzu ve özlemlerini yükleyerek, erkek toplumuna, o ürüne sahip olmaları halinde, kadınların o özlem ve aruzlarını karşılayabilecekleri hissini vererek, dikkat çekti.