Pek çok araştırmacıya göre, tanıtımlarda cinselliğin kullanılması güçlü, canlı, uzun ömürlü markaların yaratılmasına katkı sağlamaktadır. Güçlü bir uyarı etkeni oluşturmakta ve tüketicileri satın alma, hatırlama yönünde motive etmektedir. Cinsel uyarının, halk yığınları üzerinde ki yansıması, keşfedildiğinden bu yana, markalar cinselliği daha fazla kullanma eğilimine girmişlerdir. Çünkü bu özellik, doğru kullanıldığında dikkat çekici, mesajını veren ve ikna eden reklama dönüşebilmektedir. Cinsel uyarı içeren tasarımlar, ürün satışlarına büyük bir etki ile yansımaktadır. Yapılan araştırmalar bu tip çalışmaların diğerlerine oranla %77 daha fazla hatırlandığını ortaya koymuştur. Bu durum hem reklam firmalarının hem de markaların araştırıp bulmak istedikleri öğelerden biridir. Aslında bu öğelerin kullanılması çok ta eskilere dayanamamaktadır. 1970’lerde çıkan Playboy dergisinin, erotizmin kültürlere estetik, sanatsal bir öğe olarak katılabileceğini ortaya çıkarmasıyla başlamıştır. Bu keşif, reklam sektörü için dönüm noktası olarak değerlendirilmiş ve bütün tanıtım çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Markalar, ürünler cinsellikle ilişkilendirilerek kalıcılığını sağlamaya çalışmakta ve Pazar bulmaktadır. Günümüzde her ürünün tanıtımında, cinselliği çağrıştıracak göndermelerin kullanım hızı, gittikçe yükselmektedir. Daha açıklayıcı bir ifadeyle; sözcüklerle, davranış biçimleriyle veya nesnelere kişilik kazandırılarak, reklam tasarımlarında kullanılmaktadır. Yıllarca sürdürülen, örtülü ya da aleni cinsel öğelerin kullanımı, bugün eskiye nazaran daha az tepki çekmeye de başlamıştır. İnsanların gözü, kulağı, algıları bu tip simgesel veya açık göndermelere alışmaya başlamıştır. Tasarımlarda, bu öğeler kullanılmakla kalmayıp, ürüne Pazar oluşturabilmek için vaatleri de içermektedir. Bu vaatler; ürün ve hizmetlerin tüketilmesi halinde, cinsel cazibe sağlayacağı, daha sık cinsel yakınlaşma olanağı bulabileceği, tüketicinin bu anlamda kendine daha fazla güvenebileceği v.b. iletimler yer almaktadır. Bu vaatler, insanların dikkatini çekmekte ve bu özelliklere kavuşabileceğini düşündüğü ürün veya hizmeti kullanabilmektedir. Örneğin; yakın zamanlarda herkesin diline doladığı en çarpıcı reklam örneklerinden biri, fındık çalışmasıdır. Fındığın daha fazla Pazar bulabilmesi amacıyla, tanıtımı cinsellikle ilişkilendirilerek tasarlanıp piyasaya sürülmüştür. Hakikaten fındık satışlarında hem artış görülmüş hem de insanların zihinlerinde fındığın böyle bir etki yarattığı fikri yer etmiştir

Arşiv

Etiketler