Günümüzün gittikçe büyüyen ekonomik yapılar içerisinde, pazarlama yöntemlerinin önemli bir öğesi olan reklam; geniş halk yığınları ile üretici firmalar arasında bir iletişim köprüsü görevini görmektedir. Tanıtım konusunun her bir alanında uzmanlaşmış kadroların bünyesinde çalıştığı kurumlara ajans denmektedir. Ajanslar tanıtımı tasarlar ve yayınlanmasını veya uygulanmasını sağlarlar. Yalnız, biz burada reklam ajanslarından bahsetmekteyiz. Dünya ekonomisinin dev pazarında faaliyet gösteren ve işleri tanıtım olmayan ajanslarda bulunmaktadır. Hangi alanda çalışırsa çalışsın, aslında bütün ajanslar bu sektörün bir noktasında, belirli bir alanda görev yapmaktadır. Yani ister direkt tasarımı kendi bünyesinde yapsın, isterde kitle iletişim araçlarının herhangi bir açığını kapatmak üzere, ilgili alanda uzmanlaşıp görev yapsın hepsi reklam sektörünün bütünleyici birer parçasıdırlar. Yukarıda tanıtım ajanslarından bahsettik diğerleri neler bir bakalım: a)    Oyuncu ajansları: prodüksiyon firmalarına; dizi, sinema, reklam, klip v.b konularda oyuncu seçimini yapan aynı zamanda temin eden, maliyetini belirleyen ajanstır b)   Manken ajansları: genelde  tekstil sektörüne defile, diğer sektör ürünlerinin tanıtımları v.b. gibi organizasyonlara manken temin eden, maliyetini belirleyen, seçen ajanslardır. c)    Film ajansları; hazırlanmış ve çekilmesi gereken film veya tanıtım, kliplerin çekimini yapan, film yapım ajanslarıdır. d) İnteraktif ajanslar; yukarıda sayılan bütün ajansların bir de interaktif versiyonları vardır. İnteraktif yani sanal ortamlarda faaliyet gösteren ajans anlamına gelmektedir. Yukarıda ki her ajans çeşidinin aynı zamanda bir de web siteleri bulunmakta ve web üzerinden de hizmet verdiklerinden, interaktif versiyonları bulunmaktadır. Ajansların hangi çeşidi olursa olsun hemen hemen hepsi, sektörde faaliyet gösterirler. Kitle iletişim araçlarında yayınlanmak üzere yapımların, tasarımların herhangi bir ayağını oluşturmaktadırlar. Hem bu alanın ihtiyaç duyduğu farklı alanlarda çalışmalarını sürdürür, hem de kendi ürün ve hizmetlerinin pazarlanmasında reklamı kullanırlar. Tanıtımı bir tema olarak düşünürsek bu temanın çeşitli öğelerini üreten, oluşturan aynı zamanda halk yığınlarına iletimi noktasında görev alan kurumlardır.

Arşiv

Etiketler