Evet, reklam ürünü sattırabilir… Eğer reklam sektörünü, günümüzde geldiği noktalar açısından değerlendirirsek; günümüzde reklam tüketim toplumu adı altında, yeni ve benzersiz bir toplumun oluşmasını sağlamıştır. Hali hazırda onun itici gücü noktasında durmaktadır. Reklam halk kültürlerini değişime uğratabilmektedir. Alışkanlıkları değiştirmekte, kişilerin bakış açılarını, etik değerlerini, gelenek göreneklerinin yapısını, eğitime bakış açısını, yeme içme kültürünü, mizah anlayışını, algılarını v.b. insana dair ne varsa, hepsinde değişiklik yapabilecek kadar, akıllı ve stratejik davranabilmektedir. Bulunduğu toplum yapısını inceleyerek işe başlayan reklam, yukarıda sayılan bütün özellikleri bilince çıkarmaktadır. Bilince çıkan bilgiler ışığında, toplumu rahatsız etmeden, aynı gelenek ve göreneklerin, beklentilerin, özlemlerin içerisinde tasarım yapmaktadır. Fakat yaptığı tasarımın içine, küçücük bir değişiklik yerleştirmektedir. Reklam tasarımlarının içine aldığı bu küçücük değişiklik, toplum için önemsiz olabilmektedir. Kendi yaşamlarına onu rahatlıkla alabilmektedirler. Fakat reklam için bu küçücük değişiklik, oldukça önemli bir noktada duran, stratejik bir planın parçası veya ilk noktasını teşkil ediyor olabilmektedir. Reklamın tasarımlarında kullandığı ve toplumun yapısında aslında olmayan bu küçücük değişiklik kabul edildikten sonra, toplumu buna alıştırmakta ve sevdirmektedir. Böylece o da, ilgili toplumun yaşamına girmektedir. Daha sonra bir küçük değişiklik daha ve daha ve daha… Diye devam etmektedir. Neden? Çünkü reklam bir hedefi belirlemiş ve ona doğru yol almaktadır. Ona ulaşmak için strateji belirlemiştir. Bu strateji, bilimsel disiplinlerin verileri, yapılan reklam için toplum analizlerinin verilerinin birleştirilmesi ve bunların sonuçlarıyla sistematik olarak belirlenmiştir. Yani rast gele reklam tasarımı yapılmamaktadır ki, reklam sektöründe, reklamın hata yapma hakkı yoktur. Bu asla bağışlanamaz bir sorun olmaktadır. Yani çok dikkatli, zekice ve yaratıcı çalışmalar yapılmaktadır. Reklamın bilimsel disiplinleri kullanarak hareket etmesi, zaten başlı başına etkili bir süreçtir. İnsanların beklentilerini değiştirmenin yöntemleri, ihtiyaçları belirlemenin yöntem ve teknikleri, bu bilimlerin çalışmalarının sonuçlarında bulunmaktadır. İnsan psikolojisi, kitle psikolojisi, tüketici eğilimleri ve psikolojisi, davranış bilimleri, algısal yönlendirme teknikleri, sosyolojik yapı özellikleri, antropolojinin alanları, insana dair her şeyi gün yüzüne çıkarmış durumdadır. Ve hala da çalışmaları devam etmektedir. Reklam sektörü ise, bunları yakından takip etmekte ve verilerini etkin olarak kullanan sektörlerin başında gelmektedir. Bunu yapabilmek için, insanın bulunduğu her alanı kullanmaktadır. İnsanları yani potansiyel tüketicilerini veya direk tüketicilerini, evlerinde, iş yerlerinde, açık havada, sosyal faaliyetlerinde, çalışmalarında yakalamakta ve etkilerini yapmaya çalışmaktadır. Eğer yapılan reklam tasarımı, çarpıcı, izlettiren öğeleri içinde barındıran, etkileyici, farklı olursa, zaten başarısı kaçınılmaz olarak gerçekleşmektedir. Reklam, insanları bu derece etkin bir biçimde değiştirip yönlendirebildiğine göre, ürünü sattırır. Hatta toplumda ona dair bir ihtiyaç yoksa bile, ihtiyacı yaratır, alan açar ve tüketicilerin ürünü sevmesini, yakınlık duymasını ve kullanmasını sağlar.

Arşiv

Etiketler