Bir reklamın süreci, reklam veren firmanın, reklam ajansıyla görüşmeye başladığı an başlamakta ve ta ki reklam gösterimleri veya reklam tanıtımları bitene ve piyasa analizleri, yapılan tanıtımların etkisini öğrenerek sonuçları bildirene kadar ki zamanı kapsar. Reklam vermek isteyen firma, reklam kampanyasına karar verdiğinde, reklam ajanslarıyla görüşmeye başlar veya zaten çalıştığı bir reklam ajansı bulunmaktadır. Reklam veren firma, reklam ajansına ile bir öngörüşme yaparak bu süreci başlatır. Bu sunumda firmanın geçmiş çalışmaları, serbest ekonomik pazarda ki payı, pazardaki vizyonu ve misyonu anlatılmaktadır. Bununla beraber, reklamla varmak istediği hedeflerini ifade etmektedirler. Reklam tanıtımlarında kullanılmasını istedikleri malzemeleri yani; fotoğraf, resim, imaj, görüntü, slogan, reklam metni v.s.’leri reklam ajansına iletmektedirler. Bu noktada reklam veren firma, aynı sunum içerisinde, reklam ajansına bu iş için ayırdığı bütçeyi de bildirmektedir. Reklam ajansı verilen sunumdan sonra, aldıkları reklam kampanyasının stratejik planlamasını yapmaktadır. Bu planlama dâhilinde, piyasa araştırma şirketleri vasıtasıyla, yapılacak reklam kampanyası için, piyasa analizlerine gitmektedir. Piyasa araştırma firması, reklam için toplum analizlerini, aşağıdaki konu başlıklarında yapmaktadır. Nitel Analiz, Nicel Analiz, Veritabanı, Arşiv-yazılı kaynakların taranması, Teknik Araştırma, Danışmanlık, Satış noktalarında döküm sayımları. Bunların sonuçlarını reklam ajansına vermektedir. Buradan çıkan sonuçlar, reklam ajansının, bundan sonra takip edeceği, reklamın sürecini belirlemektedir. Reklam tasarımlarında istenilen hedefe, reklam veren firmasını ulaştırmak için, nelere ihtiyacı olduğunu belirlemekte ve kullanmaktadır. Hangi duygu, hangi özlemi, hangi oyuncuyu, hangi sesi, hangi imajı, hangi görüntüyü istiyorsa temin etmekte ve kullanmaktadır. Reklamın film olması halinde, yapım firmasıyla beraber çalışmaları yürütmektedirler. Reklam ajansının içindeki medya planlama, kullanılacak medya araçlarını araştırmakta ve reklamın gösterileceği süre, maliyet ve kanalları tespit etmekte ve bağlantılarını yapmaktadır. Aynı ekip, açık hava reklam araçlarının, yapılan planlama dâhilinde kullanılması gerekiyorsa, onların da kiralanmasını veya satın alınmasını sağlamaktadırlar. Reklam kampanyasının gösterimi her alanda başladıktan sonra, aynı anda piyasa araştırma firması, piyasa analizlerine devam etmektedir. Bu sefer, reklamın hedef kitle üzerindeki etkisi araştırılır. Reklam kampanyasının bitiminde de yapılan, bu analizde de, reklamın hedeflediği noktalara gelip gelmediği araştırılmaktadır. Bu sonuçların hepsi, hem reklam ajansı hem de reklam veren firma tarafından değerlendirilir. Reklam veren firma, piyasa analizlerinden kendine yönelik sonuçlar çıkararak, kendini yenileme veya bazı değişiklikleri, hedef kitlesinin özlemlerine göre yapar. İşte bu çalışmaların hepsi, reklamın başından sonuna kadar izlediği süreç olmaktadır.

Arşiv

Etiketler