İnsan düşünme, analiz etme, yorumlama yetenekleriyle donanmıştır ve bu nedenle diğer canlılardan daha farklı bir iletişim yeteğine sahiptir. Reklamcılığın özünde sosyal iletişimimiz üzerinde yaratıcı faaliyetler oluşturmak bulunmaktadır ve bu yaratıcılık sektörün temel bir vizyonudur. Kendimizi zaman içerisinde daha yakından tanımamız ve teknolojinin hayatımıza girerek önemli bir rol alması, reklam stratejilerine hergün yön vermektedir. Tanıtımın temeli mekanik değil dinamik bir yapıya sahiptir, insan beyninin duygusal yapısına hitap etmesi sebebiyle çalışma içerisinde verilen mesajların çözümlenmesi de yine zihin üzerinde gerçekleşir. Bir tanıtım faaliyeti içinde iletişim gücünün yükseltilmesi ve istenen kaliteye ulaştırılması için izlenen belli stratejiler vardır. Bu tanıtım yaratıcılığı ön plana çıkarıp, hedef kitlesine doğru mesajı iletmesi açısından oldukça önemlidir. Yaratıcı stratejiler ve bunları takip eden süreçler; hedef kitle ile olan iletişim tarzında olması gereken mesajların ve etkilerin incelenmesi ile başlar. İyi oluşturulmuş bir yaratıcı strateji ile tanıtım yapılacak ürün veya hizmetin nerede, nasıl, niçin ve ne zaman anlatılacığını gösteren bilinmezler sonuçlandırılarak açığa kavuşturulmuş olunur. Yaratıcı reklam stratejilerinin en önemli noktası, tanıtım bir bütün olarak ayakta tutmak için firmanın iletmek istediği mesajları hedef kitleye istenen bir şekilde iletilmesinde bir köprü rolü oynamasıdır. Tanıtım kampanyalarının üretiminde kullanılan stratejiler, ürünün veya hizmetin satış isteği yaratması, markanın veya işletmenin prestijinin ortaya konması üzerine odaklanmıştır. Ürün veya hizmet üzerinde satış isteği yaratmak ve satış gücünü arttıracak reklam stratejilerinde verilecek mesajın karmaşık olmasından çok, sade, filtrelenmiş ve yalın bir iletinin gücünü ortaya koymaktadır. Hedef kitleye iletilecek bu güçlü mesajın içeriğini tanıtım stratejisi açısından incelersek, farklılık yaratmalı aynı zamanda bir çoğaltma değil tekil yaratıcılık örneği göstermelidir. Strateji pazarlama ve satış boyutu üzerinde de matematiksel ve istatiksel bir etkiye sahip olduğundan, mesaj için saptanan amaçlar hedef kitlenin temel ihtiyaçlarına seslenmeli ve satın alma isteği yaratmalıdır. Yaratılan stratejiler yardımıyla aynı zamanda kendisini de pazarlayabilmeli, hedef kitle üzerinde güzel bir öneri ve umut olarak ifade edilebilmelidir. Marka stratejilerinin geliştiği ve uygulandığı sektöründe yaratıcı stratejinin ilkesi, ürünün veya hizmetin pazar üzerindeki sahip olduğu satış ve talep oranını yükseltmekle beraber, bu avantajları tüketici yararına dönüştürmektir. Rekabetin yoğun olduğu günümüzdeki pazar ortamları için en değerli varlıklar markalardır, marka kimliğinin yaratıcı bir şekilde ele alınarak reklam stratejilerinin yapılması ile bütünlüğü çok büyük bir önem arzetmektedir. Reklam stratejilerinde yaratıcılığın ön plana çıkabilmesi için düzenli bir pazar analizi ve sistematik araştırmaların ortaya konması neredeyse günümüzde bir şart haline gelmiştir. Bu koşullar sağlandığı takdirde tanıtım kampanyası üzerinde hata yapma riski elimine edilmiş olur, böylece kampanya üzerinde belirlenen stratejiler hedeflerine ulaşır.

Arşiv

Etiketler