Hem televizyon, sinema reklam filmlerinde hem de radyo reklamlarında seslendirme yapılmaktadır. Reklam filmlerinin seslendirilmesinde, kimi zaman ünlü simaların sesleri, kimi zaman ünlü sesler, kimi zaman da normal insanların veya reklam filminde rol alan oyuncuların kendi sesleri kullanılmaktadır. Reklam filmlerinde seslendirme eskisinden çok daha modern koşullarda yapılmaktadır. Reklam filmi çekimlerinde rol alan oyuncuların sesleri yerine, başka kişilerin sesleri kullanılacaksa, film çekimleri bittikten sonra, “Cast Hizmeti” adı altında yapılan çalışmalar esnasında, karşılıklı diyaloglar olsa bile, kişiler, seslendirecekleri diyalogları teker teker seslendirmektedir. Daha sonra bunlar stüdyo ortamında birbirinin üzerine getirilmekte ve birleştirilmektedir. Ama günümüzde, genellikle reklam seslendirmeleri, oyuncuların kendi sesleriyle yapılmaktadır. Çok nadir olarak bir kişinin veya ünlünün kendisi reklam filminde oynayıp, başka biri tarafından seslendirilmektedir.

Seslendirme konusu, sadece televizyon ve sinema reklam filmlerinde yapılmamaktadır. Radyo reklamlarında seslendirme konusu, daha çok önemli olmaktadır. Çünkü, radyo reklamlarında görüntü yoktur. Görsel herhangi bir unsurun olmadığı radyolar için sesler, çok önemli bir noktada durmakta ve reklam tasarımlarının etki gücünü oluşturan unsur olmaktadır. Yukarıda da değindiğimiz gibi, televizyon ve sinema reklamlarında ise, oyuncular kendi seslerini kullanmaktadır. Burada, oyuncuların seslerini kullanma biçimleri, istenilen duygu ve düşünceyi verebilme özellikleri öne çıkmaktadır. Sesler, insanların düşüncelerini belirleyen unsurlardır. İnsanın duygu dünyasına hitap eder. Tonlamalarıyla, seslerin renkleriyle, tınısıyla insanların düşüncelerini yönlendirir, onların çeşitli duygu durumlarını yaşamalarını ve insanların reklamdaki marka, ürün ve hizmetle organik bağ kurmalarını sağlarlar.

Reklam seslendirmelerinde oyuncular, sevinç, üzüntü, güven, rahatlık, memnuniyet, güç, kalite v.b. düşüncelerin oluşturulması için, seslerini ona göre kullanmaktadırlar. Oyuncular seslerini, bu düşüncelerin oluşturulması için kullanırken, inandırıcı bir şekilde kullanmakta ve insanların aynı duygu veya hissi yaşamalarına olanak tanımaktadır. Televizyon reklam filmlerindeki sesler, reklamın izlenme oranını düşürebilmekte veya yükseltebilmektedir. Reklam tasarımı ne kadar iyi yapılmış olursa olsun, reklamın teması, reklamda kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin önemi bir yana ki bunların en iyi şekilde, reklam tasarımına uygun seçilmiş olduklarını varsaysak bile, seslerin aynı özenle, aynı etki gücüyle seçilmemesi insanların reklamı izlemelerini engelleyebilmektedir.

Reklam seslendirmeleri, reklamı izlettirir veya reklamın izlenmemesine neden olur. Rahatsız edici, yanlış tonlamaların yapıldığı reklam filmi, tüketicilerin onu ciddiye almamalarına, güven duymamalarına neden olmaktadır.  

Arşiv

Etiketler