Reklam vermek temelinde mal – hizmetlerin satışını artırmak hedefi taşıyan faaliyetlerdendir. Mal – hizmetlerin satışlarının artması da başlı başına ekonomik döngüye katkıda bulunur. Piyasada mevcut ürünler arasında var olan rekabet de bu çalışmaların önemini arttırır. Firmalar pazarda kendilerine alan yaratmak ya da var olan alanlarını korumak ya da genişletmek için çalışırlar. Reklam vermek bu firmalara rekabette avantaj sağlar. Bu avantaj tüketiciler için de geçerlidir. Tüketicilerin muadil ürünler arasında kendi beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun ürünü seçebilmeleri için onlar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu noktada reklam vermek firmalara tercih edilme ve bilinme avantajı sağlar. Böylece hem firmalar hem de tüketiciler yapılan çalışmalardan faydalanmış olur.

Piyasaların canlı tutulması için reklam vermek liberal ekonomilerin temel unsurları arasındadır. Uyarıcı etkisiyle hem talebi ve dolayısıyla firmaların üretimini arttırır hem de yeni taleplerle bağlantılı olarak pazarı genişletir. Günümüzde ürünler tüketicilere iki şekilde sunulur. Ya onların talepleri doğrultusunda istenilen şekilde üretilen ürünler pazarda yer alır, ya da kişiler piyasada mevcut ürünlere yönlendirilir. Üreticiler açısından ikinci yol her zaman daha fazla tercih edilme oranına sahiptir çünkü reklam vermek ve bu çalışmalardan istenilen sonucu almak demek talebin artması dolayısıyla da toplu üretim yapılabilmesi demektir. Yaratıcılığın da kullanıldığı bir ikna etme süreciyle arttırılan taleplere yönelik olarak yapılan toplu üretim de maliyetlerin düşmesi anlamına gelir. Böylece reklam vermek bir firmaya birçok farklı açıdan getiri sağlamış olur.

Günümüzde ekonomiler ulusal sınırları da aşarak global nitelik kazandı. Bununla bağlantılı olarak da talep arttı. Böylece firmaların hedef kitlelerine ulaşmak için farklı bölge ve mecralarda reklam vermek zorunlulukları doğdu. Bu açıdan sektörün kendisi de gelişti ve böylece dış ticarete de katkıda bulunmaya başladı. Her alanda olduğu gibi bu sektör de sağladığı istihdam ile de ekonomiye katkıda bulunur. Günümüz ekonomilerinin en fazla değer taşıyan ve hareketlenen sektörlerinden birisidir. Kitlesel üretimin artmasına katkıda bulunur, insanları pazarda var olan ürünler hakkında bilgilendirir, hareketli bir sektördür ve ekonomide canlılık sağlar. Özellikle günümüzün yoğun rekabet şartlarında firmalar açısından reklam vermek zorunlu bir pazarlama aktivitesidir. Piyasada görünür olabilmek, rakiplerden farkını ortaya koyabilmek, tüketicilere ulaşabilmek açısından da şarttır.  

Arşiv

Etiketler