İnteraktif ajanslar derneği kuruldu. Dijital platformlar üzerinde, reklam verenlerin pazarlama iletişimini sürdüren, ajansların sorunlarına çözüm üretmek üzere, kurumsal standartlarını, bireysel yeterliliklerini geliştirme amaçlarıyla İNTERACT derneği kuruldu. Derneğin ilk üyeleri arasında; e fabrika, Gri Creative, Rabarba, Positive, C Section, Mana Dijital, McCann Ericson, MagiClick, Tagwondo, Nexum Creative gibi ajanslar bulunuyor. Üye olmak isteyen ajanslarda aranan koşullar arasında da, dijital platformlar üzerinde tasarım, strateji ve teknoloji geliştirme seçeneklerinden ikisini hali hazırda sürdürüyor olması, bu alanlarda proje üretiyor olması ve bunları, en az iki senedir faaliyette olması, herhangi bir mecra, reklam veren, medya organı gibi kuruluşlarla ortaklığının olmaması gibi koşullar bulunuyor. Bunların dışında, üye olacak ajansın gelir düzeyi, istihdam ettiği kişi sayısı da aranan özellikler arasında.

İnteraktif derneğine kişiler de üye olabiliyor. Kişilerde aranan özelliklerde; yukarıda belirtilen özelliklere sahip bir ajansta çalışmış olma, çalışmış olduğu ajansta hissedar, imza ile temsil yetkisine sahip veya yönetim kurulu üyesi olma koşulları aranıyor. Dernek, üyeleri arasında bilgi, birikim, düşünce alışverişlerinin yapılmasına, çevrim içi, çevrim dışı standartların geliştirilmesine, yeni olanakların, metotların, eğilimlerin ortaya çıktığı durumlarda, bunlar hakkında araştırma yapılmasına ön ayak olarak, elde edilen verilerden herkesin yararlanılmasını sağlayacak. Bilindiği gibi bu tip dernekler, aslında çok faydalı işler ortaya çıkarabiliyorlar. Sivil toplum kuruluşları olmalarından kaynaklı olarak, sektörle ilgili konferans, seminer, panel, kongreler düzenleyebiliyorlar. Yapılan bu aktivitelerde konu uzmanları, bilirkişiler, sektörün tepesinde çalışanlar konuk olarak katılıyorlar. Bilgi ve birikimlerini paylaşıyor, bu konularda daha az bilgi sahibi olan kurum, kuruluş ve kişilerin bu bilgilere sahip olmasını sağlıyorlar.

Yeni gelişmeler, izlenen stratejiler, deneyimler, modeller bu tip etkinliklerde ortaya çıkarak, sektörde çalışanların önlerine gelebiliyor. Bu yüzden, özellikle ülkemizde interaktif çalışmaların henüz başladığı, firmaların ilgisinin gün geçtikçe arttığı günümüzde, bu derneğe çok fazla iş düşüyor. İnteraktif ajanslar derneği, aynı zamanda, kendi bünyesi altına girecek ajansların birbirlerine karşı, davranış ve çalışma biçimini denetleyebilecek. Bunların çeşitli kurallara göre davranmalarını sağlayarak, gerektiğinde onlara yaptırım uygulayabilecek yetkilere sahip olabilecek. Bunların dışında, kendine bağlı olan kuruluşlarda çalışan kişilerle, kişilerin bağlı olduğu kuruluşlar arasında yapılan iş anlamalarına da dikkat ederek, daha verimli çalışma biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak kuralları da getirmiş durumda. Dernek, üye olan kuruluşların, kişilerin bu kuralların dışında hareket etmesi halinde yine yaptırım uygulayabilecek yetkilere sahip olacak.  

Arşiv

Etiketler