Reklam firmaları denilince, reklam sektörünün her hangi bir alanında faaliyet gösteren bütün firmalar bu kapsama girmektedir. Bunlar, ister reklam ajansı olsun, ister matbaalar olsun, ister başka bir isim altında olsun, reklamla ilgili işler yapıyorsa, reklam firmaları kapsamına girmektedir. Açık hava reklam ajansları, reklam film yapım firmaları, oyunculuk ve reklam ajansları, cast ajanslarının bütün türleri, promosyon reklam ajansları, organizasyon reklam ajansları, halkla ilişkiler ve reklam ajansları, tam hizmet reklam ajansları, reklam ve araştırma firmaları, matbaalar, dijital baskı ve reklam ajansları, internet reklam ajansları, ilancılık ve reklam ajansları, reklamcılıkla ilgili malzeme üretimi ve satışını yapan işletmeler v.b. hepsi reklam firması olarak faaliyet göstermektedirler. Bunların her birisi, reklamcılık sektöründe, yapabileceği bir dizi faaliyet alanını seçerek, bu alanda sınırlı çalışmalarını yapmaktadır. reklam sektörünün belirli bir alanında, kimisi reklam filmleri yapmakta, kimisi açık hava reklam araçlarını tasarlayıp üretmekte, kimisi firmaların promosyon ürünlerini tasarlayıp üretmektedir.

Tam hizmet reklam ajansları hariç, her birinin faaliyet alanı, reklam sektörüyle ilgili olmaktadır. Tam hizmet reklam ajansları, bir reklam kampanyasını baştan sona kadar yürütebildiği için, kampanya kapsamında kullanacağı bütün işleri, zamanı geldiğinde, bu firmaları görevlendirerek yaptırmaktadır. Örneğin, reklam filmi yapılacaksa, yapım firmalarıyla, oyuncu kullanımı için, oyuncu ve reklam ajansıyla, açık hava reklam araçları yapılacaksa, bu konuda uzmanlaşmış bir ajansla anlaşmaları yapmakta ve görevlendirmektedir. Tam hizmet reklam ajansı dışındaki firmalar, kendi hizmet alanları dışında başka bir reklam işiyle ilgilenmemektedirler. Yani tabela tasarımı ve uygulanması işleriyle uğraşan bir ajansa, reklam veren firmaların, bir katalog tasarımı için gitmesi halinde, bunu yapmamaktadırlar. Aynı şekilde, bir reklam film yapım firması, açık hava için tasarlanacak bir billboard tasarım işini yapmamaktadır.

Reklam firmaları bir tek yerde, aynı çatı altında bir araya gelmektedirler. Bunlar da sektörle ilgili kurulmuş sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu dernekler olmaktadır. Bu tip sivil toplum kuruluşları da, reklam sektörünün alanlarını belirlemişlerdir. Örneğin; açık hava reklam firmalarını kendi çatısı altında toplayan kuruluş, ARED olmaktadır. Açılımında Açık Hava Reklam Derneği olan kuruluş, bu alanda çalışan firmaların, sorunlarının çözülmesi adına, firmaların reklamcılık sektöründe, eksik kalan yönlerini veya onların önemli konularda geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmakta ve firmaların önlerini açmaya gayret etmektedir. Aynı şekilde reklamcılık sektörünün diğer alanlarında çalışan firmalar için de bu tip kuruluşlar bulunmaktadır. Örneğin reklamcılar derneği, bütün alanlarda faaliyet gösteren firmaları bünyesi altında toplamaktadır.

Reklam firmaları, yukarıda da değindiğimiz gibi, hangi konuda olursa olsun, reklam veren firmaların bu anlamdaki taleplerini karşılamak üzere, sektörde faaliyet göstermesi halinde reklam firması olarak değerlendirilmektedir.

Arşiv

Etiketler