Genel geçer adıyla, reklam cıngıllarıdır reklam şarkıları. Müziğin, bir pazarlama elementi olarak kullanımı, izleyiciler üzerindeki etkileri görüldükten sonra, sık sık kullanılmaya başlanmıştır. Müzik dinleyici üzerinde, duygusal, algısal ve davranışsal etkilerde bulunmaktadır. Günümüzde pek çok alanda kullanılan müzik, insanların psikolojik iletişim kurmasını sağlamaktadır. Örneğin; Savaş, cenaze, düğün gibi ortamlara uygun olarak kullanılan müzikler, ortak bir dil olabilmektedir. Müziğin, pazarlama elementi olarak kullanıldığında, insanlar üzerindeki etkileri, batılı, çeşitli bilim adamları tarafından yapılan deneylerle ispatlanmıştır. Zaten günümüzde de, bu ispat görülmektedir. Pek çok reklam filminin şarkısı, insanların dilinden düşmemekte ve ürün ile ilgili olumlu düşüncelere sevk etmektedir. Müzik insanları üç alanda etkilemektedir. Bunlardan birincisi bilişsel yani algısal etkilerdir. Burada tüketici ürünü görür, algılar ve onu düşünür. İkincisi ise duygusal etkidir. Müziğin yorumlanma biçimine bağlı olarak sever, yoğunlaşır, nefret eder, coşar v.s. şekillerinde etkilemektedir. Üçüncü etkisi ise, davranışsal etkilerdir ki bu en önemli kısımdır. Burada tüketici ürünü alma veya almama noktasında karar vermektedir.

Reklam şarkıları yani müzik, tüketicinin satın alma potansiyelini arttırmak için, rahatlatıcı bir unsur olarak kullanılır. Onu duyduğu anda, tüketicinin zevk almasını, aynı zamanda, reklamda kullanılan objelerin algılanmasını geçici de olsa arttırmaktadır. Reklam şarkıları, belirlenmiş bir ruh hali yaratır. Bu ruh halini, ürün veya hizmetle özdeşleştirip, sürekli tekrarlar yaparak, tüketiciyi bir davranışa doğru koşullamaya çalışır. Reklam şarkılarının müziğinde ve sözlerinde, koşulladığı davranışı hızlandırıcı veya yavaşlatıcı öğeleri kullanır. Reklam şarkıları, tüketicinin zamanı algılamasını sağlayarak yönlendirmeye çalışır. Tüketicinin dikkatini çekerek ilgili yaratır ve bu ilginin devam etmesini sağlama yönünde hareket eder. Bunlardan birkaç tane, birbirinden farklı, reklam şarkısı örneğini vermek istersek; aşağıdaki gibidir.

Sen benim bir külah dondurmam Biz tam sana göreyiz çok yumuşağız
Beni böyle de sever misin? Hem de suya 3 kat dayanıklıyız
Evet dersen bir dakika durmam Suya atılınca erir kayboluruz
Aşkımla erir misin? Seninle her gün burada buluşuruz
Öpücük verir misin?
Cornettom, aşkımla erir misin?

Burada temel amaç satışı arttırma ve diğer hedefler bir yana, tüketici ile marka arasında duygusal bir bağ yaratmaktır. Tüketicinin marka ile olan ilişkisini geliştirmeyi hedefleyen reklam şarkıları, tüketicinin edindiği bu marka deneyimini, evine taşımasını sağlar ve tekrar satış noktasına geldiğinde, marka onun için tanıdık, bildik hislerini uyandırır. Onunla daha yakınlaşmıştır. Ve ona benzer bir ürüne ihtiyaç duyarsa, onu tercih edecektir. Reklam şarkılarının dilerden düşmeyen nakarat kısımları, tüketicilerin istemediği hallerde bile söylemesi ise, ürünü veya hizmeti, sürekli hatırlamasını sağlamaktadır.