Reklam tanıtımlarında kullanılan şarkı sözleri, genellikle, firmaların ürettikleri ürün veya hizmetle ilgili özelliklerle beraber, verilmek istenilen, bir hissi, duyguyu veya ruh halini verebilecekleri şekilde kullanılmaktadır. Reklam ajansları veya yapım firmaları, reklam şarkısının sözlerini üretirken, ya kendi bünyelerinde çalışan, bu anlamda uzmanlaşmış kişileri veya piyasa da reklam müzikleri konusunda, uzman olarak çalışan müzisyenleri kullanmaktadır. Şarkı sözleri, firmanın markasını, ürün veya hizmetinin özelliklerini, onlarla ilgili yapılan bir kampanyayı, faydalarını, dayanıklılığını, kullanışlı özelliklerini ifade eder nitelikte kullanılmaktadır. Bu anlamda üretilen şarkı sözlerinin, uyaklı olması, sözcüklerin kendi içerisinde uyumlu olması önemlidir. Bu sözcüklere verilen müzikal söylem biçimi, tüketicilerin dillerine dolanmalarını sağlamaktadır. Bu dolanım, ürünün, sürekli tüketicilerin hatırlamasını, zihinlerinde yer edinmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu dolanımdan dolayı, başka başka insanların da, diline dolanmasını sağlamakta ve ürün isminin veya markanın yayılmasına neden olmaktadır.

Reklam şarkılarına yüklenen duygusal temalar, bu şarkılar için bestelenmiş müzikle verilmektedir. müziğin armonik açılımlarında ise, çok fazla sayıda his verilebilmektedir. Bunlardan birkaç tanesi şöyledir; Tonik akor: duygusallık vardır ama bitiş hissi verir. Majör Beşli: sosyal yaşama dönük ve neşe hissi verir. Do Majör: saflık, masumiyet, basitlik hissi verir. V.b. bu anlamda kullanılan müziğin, armonik sınıflamasının, genel isimleri şunlardır: Tonik akor, Minör ikili, Majör ikili, Minör Üçlü,Majör Üçlü, Majör Beşli, Minör Beşli, Majör ve Minör Tonların Ruhsal Anlamları, Do Majör, Do Minor, Re bemol Majör, Re Majör, Re Minör, Re diyez Minör, Mi bemol Majör, Mi Majör, Fa Majör, Fa Minör, Fa diyez Majör, Fa diyez Minör, Sol Majör, Sol Minör, La bemol Majör, La bemol Minör, La Majör, La Minör, Si bemol Majör, Si bemol Minör.

Bu sınıflamada yer alan, armonik yapıların hepsi, reklam tasarımlarında kullanılmaktadır. Her birinin verdiği ruh hali ve hissi, reklam tasarımlarında kullanılan şarkı sözlerine yüklenmektedir. Tüketicinin ürün ve hizmetle ilgili üretilen şarkı sözlerinde, neleri bulması gerektiği tespit edilmişse, ona göre söz ve ona göre de müzik üretilmekte ve kullanılmaktadır. Bazı şarkı sözleri, sadece markanın vizyonunu ve misyonunu anlatan sloganlardan oluşmaktadır. Burada markanın ismi ve sloganı kullanılmaktadır. “Türkcell le bağlan hayataaa...” örneğinde olduğu gibi. Bu sözde verilmek istenilen düşüncelerin, kelimelere dökülmediğini görmekteyiz. Kelimeler olmadığı halde veya bununla şunları yapabilirsiniz demedikleri halde, biz bu şarkı sözünden şunları anlayabilmekteyiz.

Türkcell le bağlan hayata; sosyal yaşamı canlandıracağı, bunun ciddi bir ihtiyaç olduğu, bununla daha mutlu bir birey olacağımız. Nerede olursak olalım, istediğimiz kişiye ulaşmakta sorun yaşamayacağımız gibi anlamları verebilmektedir. Aynı firmanın bir başka reklam şarkı sözü örneğinde; “Türkcell’inin gücü, Türkcell’in çekim gücü” Burada da, bu operatörlerin kapsama alanlarının diğerlerine nazaran daha güçlü olduğu, bu operatörü kullananların ise, diğerlerine nazaran işlerini daha rahat yürütebilecekleri, bunları yapan insanların kendilerini güvende ve mutlu hissettikleri v.s. gibi anlatımlar, tek bir şarkı sözü ve müziğin eşliğinde anlatılabilmektedir.