Bilindiği gibi reklam, tanıtımını üstlendiği firmaların ürün ve hizmet özelliklerini, çeşitli kitle iletişim araçlarını kullanarak yapmaktadır. Bunların bazıları görsel-işitsel-algısal görüntülerin yayınlanabildiği araçlar olmaktadır. Yani televizyon, sinema, radyo ve son zamanlarda internet, bu alanda kullanılmaktadır. Burada yayınlanan ve reklamın kullandığı biçimler; reklam filmleri, cıngıllar, spotlar v.s. olabilmektedir. Reklamın bu tasarımlarında, reklam şablonları kullanılmamaktadır. Çünkü bu yapımlar, ciddi bir maliyet gerektirmekte ve büyük ölçekli ekiplerle yapılabilmektedir. Böyle bir durumda, her hangi bir reklam veren firmanın, ihtiyacı veya talebi olmaksızın, olası bir reklam talebi için, reklam filmlerinin çekilmesi pek çok ajansın altından kalkamayacağı bir iş olmaktadır. Çünkü reklam şablonları; her hangi bir reklam veren firmanın isteği veya talebi olmaksızın, olası istekleri için, X,Y,Z ürün veya hizmet reklamı tasarlamak anlamına gelmektedir. Reklam şablonları, genellikle, baskılı reklam alanları için yapılabilmektedir. Yani bir gazete, dergi, insert, katalog için, olası reklam istekleri için, uydurma firma ve ürün veya hizmet için, reklam tasarımı yapılmakta ve veri depolarında bekletilmektedir. Herhangi bir reklam veren firmanın, bu alanlarda kullanılacak bir reklam tasarımını istemesi halinde, bunlar gösterilip firmanın beğenisine sunulmaktadır. Bu tip reklam şablonları açık hava reklam araçları için de yapılabilmektedir. Yani bina giydirme, araç giydirme, durak tasarımları, afiş tasarımları, billboard, megalight, silindir kule, reklam levhaları v.s. araçlarda kullanılabilecek reklam şablonları hazırlanabilmektedir. Bu anlamda çalışmalar yapan reklam ajansları, olası her hangi bir reklam kampanyasının alınması ihtimaline karşılık, zamandan kazanabilmek için, bu çalışmaları yapabilmektedirler. Ama genellikle bu tip çalışmaları, reklam ajansları değil de, serbest çalışan grafik tasarımcılar yapmaktadır. Herhangi bir reklam ajansına bağlı olmayıp, piyasada herhangi bir firmanın reklam talebini karşılayabilmek için, bu tip tasarımları yapmaktadırlar. Reklam şablonları, en çok internet ortamlarında yapılmaktadır. Bu alanda, efektler, çizgiler, animasyonlar yapılmakta ve satış amaçlı bekletilmektedir. Bunlardan en çok, banner şablonları, logo tasarım şablonları, kutu reklam tasarımları v.s. olmaktadır. Reklam şablonları, her ne kadar yapılıyor olsa da, reklam veren firmalar tarafından pek te tercih edilmemektedir. Onlar daha çok, ürün ve hizmetleri ile ilgili, sunumlarına uygun, yeni planlanmış reklam tasarımlarını tercih etmektedirler. Ama yine de, reklam şablonlarında üretilmiş güzel bir fon, efekt, resim v.b. alınıp, yeni planlanan bir reklam tasarımında kullanımı, yaygın olarak yapılmaktadır. Reklam şablonundan alınan bu görseller, yeni tasarıma uygun olarak yeniden harmanlanıp kullanılmaktadır.

Arşiv

Etiketler