Reklam tanıtımları, reklam veren firmanın hedefleriyle bağlantılı olarak yapılmaktadır. Ayrıca, reklama ayırdığı bütçeyle de ilgili olarak, geniş çaplı bir reklam kampanyası veya bazı alanlarda yapılacak reklam tasarımlarını içerebilmektedir. Bilindiği gibi reklam kampanyası, tek başına bir reklam ajansının yaptığı veya yürüttüğü süreç olmamaktadır. Reklam ajansı, kampanyanın stratejik planlamasını yaparken, kendisinin bünyesinde, bazen yapamayacağı faaliyetleri eklemektedir. Bu noktada reklam ajansı, bir kampanyada olması gereken bütün faaliyetleri ekler, bu faaliyetleri yapacak firmaları bulur ve onlarla anlaşmalar yaparak, bunların gerçekleşmesini sağlar. Örneğin, bir reklam filmi gerekiyorsa, bunun için yapım firmalarıyla görüşmektedir. Örneğin bir dijital baskı gerekiyorsa, dijital reklam ajanslarıyla anlaşmaya giderek, bunların yapılmasını sağlar. Bu ve buna benzer örnekler, bir reklam kampanyasının stratejik planlamasında bulunmaktadır. Herhangi bir reklam filminin, reklam ajansı tarafından tasarlandığını ve bunu medya planlama bölümün hangi kanalda, ne süreyle yayınlanıp yayınlanmayacağı noktasında anlaşmalar yaptığını varsayalım. İlgili televizyon kanalları veya radyo istasyonlarının, anlaşma gereğince yayınlaması gereken reklam filmlerini, yayınlayıp yayınlamadığının takip edilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada, reklam ajansı bunu yapabilse de, bu alanda profesyonel ölçüm yapan firmalarla anlaşmayı tercih etmektedir. Bunun dışında, reklam veren firmanın da öyle bir talebi olabilmektedir. Reklam ajansının stratejik planlamasının, aktif olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek isteyebilmektedir. Bu nokta da bu firmaları görevlendirmektedir. Bu tip, reklam ölçümü ve takibi yapan firmalar, genel olarak şunları yapmaktadır; oldukça fazla miktarda kanal takibi yapabilmektedir. Reklamın yayınlanıp yayınlanmadığını, yayınlandı ise planlanan rezervasyona uyulup uyulmadığını takip edebilmektedirler. Bu tip firmalar, isteklilerine verdiği reklam raporlarında, şu sonuçları iletmektedir; reklam hangi kanalda yayınlandığı, programın içeriği, hangi programda yayınlandığı, reklamı yayınlanan firmanın ülkesi, programın bölüm numarası, creative ajans bilgisi, off prime time da mı yayınlandığı, programın yeni mi tekrar mı olduğu, prime time da mı yayınlandığı, reklam veren firma bilgisi, medya satın alma ajansı, reklam veren firmanın hangi markası olduğu, yayınlandığı kuşaktaki yayın sırası, firma grubu bilgisi, ikinci ürün, reklam türü (kuşak, jenerik, alt bant, sponsorluk vs..) bilgisi, reklamın versiyonu, yayınlandığı zaman (saat/ dakika/saniye formatında),ana sektörü ve sektörü bilgisi, cıngıl yapımcıları bilgisi v.s. ile ilgili bütün bilgileri rapor halinde iletmektedir.

Arşiv

Etiketler