Proje; bir hedefin gerçek yaşamda gerçekleştirilmesi için, bilimsel metotlarla, pratik yaşamda olagelen konuları birleştirip, hedefe ulaştırabilecek yöntem ve faaliyetleri belirleyen, tam teşekkülü bir eylem planıdır. Bu noktada reklam, hedef belirleyen, amaç taşıyan bir nitelikle, sektörel faaliyetlerini sürdüren bir alandır. Reklam hedeflerini gerçekleştirmek için, pek çok yöntemi kullanmaktadır. Fakat bu noktada, en geçerli olan yol, reklam projelerinin yapılarak, gerçekleştirilmesi olmaktadır. Aslında bu sürece, reklam sektöründe, reklam kampanyasının stratejik planlaması denmektedir. Bu tanımlama, reklam veren firmanın hedeflerini gerçekleştirebilmek için, yol ve yöntemlerin belirlenip, yapılacak olan faaliyetlerin bulunması anlamına gelmektedir. Hangi reklam mecralarının kullanılacağı, reklam metin tasarımlarının neleri içermesi gerektiğini de kapsamaktadır.

Reklam projelerini yani reklam kampanyalarının stratejik planlamasını ele alacak olursak; reklam veren firmanın, reklam ajansına başvurmasıyla başlamaktadır. Burada her iki kuruluş, reklama yapılacak yatırımı tespit etmektedir. Yani reklam bütçesini ortaya çıkarmaktadırlar. Bu bütçe çerçevesinde, toplum analizleri yapılmakta ve analiz sonuçlarına göre projelendirme çalışmaları başlamaktadır. Bu noktada reklam ajansı, hangi tip kitle iletişim aracını kullanmayı planladıysa, ona göre reklam mesajlarını içeren, reklam tasarımını yapmaktadır. Film, cıngıl, spot, baskılı görsel-algısal reklam tasarımı v.s. reklam ajansları, bu tür planlamaları baştan sonra kadar ustalıkla yapabilmektedir. Kendi bünyelerinde istihdam ettikleri, halkla ilişkiler birimi, medya planlama birimi, yaratımcı tasarım birimi, reklam metin yazarları, art direktörler, müşteri temsilcileri v.s. geniş kapsamlı ekiplerle çalışmaktadırlar.

Reklam veren firmanın hedefleri, birçok noktada, yapılabilecek reklam projesinin neleri içermesi, nasıl yapılması, hangi mecraların kullanılması gerektiğinin bilgisini, az çok vermektedir. Eğer reklam veren firmanın bütçesi, buna müsait olarak ayarlanmışsa, geriye, reklam veren firmanın pazar içerisinde geçmiş faaliyetlerinin öğrenilmesi kalmaktadır. Tanıtmış olduğu ürün ve hizmetleri, tüketicilerin, yapılan reklam işlerine karşı tepkilerinin neler olduğunu öğrenmek ve buna göre yeni stratejiyi belirlemek gerekmektedir.

Reklam projeleri; yaratıcı olmalıdır, kendisiyle alakalı, diğer bilimsel disiplinlerin sonuçlarından veya verilerinden yararlanarak, reklam için toplumsal analizlerin verilerini de hesaba katarak projelendirilmelidir. Belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmeye yönelik, tasarımlarında verdiği mesajlar, açık ve anlaşılır olmalıdır. Hedeflerle faaliyetler arasında anlamlı ve doğrudan ilişki kurulmalıdır. Yapılan reklam projeleri uygun bir yaratıcılıkla özgün ve benzersiz olmalıdır. Yapılan reklam tasarımları, farklı mesajların ortaya çıkmasına imkân vermeyecek şekilde tasarlanmalıdır.