Reklam ajanslarının dışında, kendi uzmanlıkları ve deneyimleri doğrultusunda çalışan reklam profesyonelleri, her hangi bir reklam ajansına bağlı olmadan, bireysel çalışmaktadırlar. Reklam ajanslarının vizyon ve misyonları doğrultusunda hareket etmek zorunda değillerdir. Dolayısıyla, tek başına birer reklamcı olarak çalıştıkları için, reklam ajanslarından daha verimli, daha dikkatli ve özenli iş yapmakta ve aynı reklam ajansları gibi çalışmaktadır. Onlar da bir reklam kampanyasının ihtiyaç duyduğu bütün çalışmaları yapabilmektedirler. Reklam kampanyasının uygulanması istenilen, bütün mecralara uygun tasarımların yapılmasını ve uygulanmasını sağlamaktadırlar. Bir reklam kampanyası için toplumsal analizlerin nasıl ve kimler tarafından yapılması gerektiğini, reklam tasarımlarının aşamalarını, hangi mecralara uygun tasarımların, hangi özelliklerde olması gerektiğini bilmektedirler. Reklam profesyonellerinin reklam mantığı, ajansların yaratıcılığının üzerinde ama onların da beğenebileceği performansı göstermektir. Hem firmalara reklam konusunda danışmanlık yapabilmekte hem de reklam kampanyasının bütünüyle hazırlanıp uygulanmasını sağlayabilmektedirler.

Bağımsız çalışan reklam profesyonelleri; uzman reklam metin yazarları, animasyon ve 3D modelleme uzmanları, endüstriyel ürün tasarımcıları, yönetmenler, art direktörler, yaratımcı direktörler, promosyon ürün tasarımcıları, grafik tasarımcılar, web tasarımcıları, pazarlama ve halkla ilişkiler uzmanları v.b. olmaktadırlar. Bunların hepsi, reklamın bütün aşamalarını ve özelliklerini bilmektedirler. Reklam kampanyalarının, birkaç yönlü olarak yapılan, toplumsal analizlerinin üzerinden, yaratıcılığın kullanılması gerektiğinin bilincinde olarak hareket ederler. Elbette bir firmanın küçük reklam işlerini de yapmaktadırlar. Yani geniş bir reklam kampanyasına ihtiyaç duymayan, birkaç yerde uygulanması istenilen bir billboard tasarımı, bir afiş tasarımı, bir radyo reklamı, bir animasyon reklam örneği gibi çalışmaları da yapmaktadırlar. Fakat ulusal çapta veya yerel, bölgesel reklam kampanyalarını da yürütebilmektedirler.

Reklam profesyonelleri, bir reklam kampanyasına başlamadan önce, firmaların kurumsal kimliğini incelemektedirler. Bugüne kadar kullandıkları, baskılı malzemeleri, renklerini, tasarımlarını inceleyip, zayıf kalan noktalar konusunda firmaya önerilerde bulunmaktadır. Firmaların kendi iç yapılanmasında olması gereken değişiklik veya yenilikler bitirildikten sonra, toplum analizleri için, piyasa araştırma şirketlerinden birini görevlendiren reklam profesyonelleri, analiz sonuçlarında ortaya çıkan veriler ile daha önce yapılagelen reklam tasarımlarının dışında yol izleyerek, stratejik planlama yapmaktadırlar. Yapacakları reklam kampanyasının stratejik planlamasını, firmanın bütçesine göre hazırlamaktadırlar. Kendi uzmanlık alanları dışında kalan ve yapılması gereken çalışmaları, ilgili kişi, kurum veya reklam ajanslarına yaptırmaktadırlar. Reklam profesyonelleri, reklam verenlerden aldıkları işlerinin her aşamasını baştan sona kadar takip etmektedir. Fikirlerini iletmekte ve kişi veya kurumları yönlendirmektedir.

Arşiv

Etiketler