Uzmanlaşmış reklamcıların en önemli ve en öne çıkan reklam anlayışı, önce birey olarak olması gereken, reklam etiğine sahip olması, daha sonra, reklam ajanslarının reklam etiğine sahip olması gerektiğine inanmalarıdır. Çünkü reklamcının bireysel reklam etiği, çalıştığı reklam ajansının etik anlayışını etkilemekte veya tersi olabilmektedir. Her ikisinin reklam etiğine sahip olması, toplum için yararlı reklamların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Profesyonel reklamcı, hem yasalara hem de toplumsal normlara uygun olarak, yaratıcı reklamın tasarlanmasını sağlamaktadır. Tüketicinin, yayınlanan mesajların, reklam olduğunu anlayabileceği, ortalama bilgi birikimine sahip her tüketicinin anlayabileceği şekilde düşünmektedir. Genel ahlaka uygun, cinselliğin istismar edilmediği, korkutucu veya batıl inançların olmadığı, tüketicilerin bazı duygularının istismar edilmediği reklamın tasarlanması için uzun yıllar boyunca eğitim almış, aynı zamanda piyasa deneyimleriyle de pek çok noktayı kendi adına aydınlatmıştır. Zaten, bütün bu bilgi ve deneyimlere sahip olmaları, onları profesyonel yapmaktadır. Profesyonel reklamcıların elinde çıkan reklam kampanyaları, toplum tarafından konuşulan, ilgiyle izlenen reklamlar olmaktadır.

Profesyonel reklamcı, reklam tasarımlarında doğruluk ve dürüstlüğün ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Firmaların bu şekilde tasarlanmış reklamla, amaçlarına daha sağlıklı yaklaşabileceğini, aynı zamanda toplumun, yapılan reklamla daha sağlıklı seçimler yaparak, yaşam standartlarını iyileştirdiğini bilmektedir. Bilinçaltı reklamın, hem kişisel hem de toplumsal açıdan zararlı olduğunu, bu tip reklamların, tüketicilerin özgür iradeleriyle yapacakları seçimlerinin dışında olduğunu bilmekte ve kendi reklam etik anlayışını bunların üzerine temellendirmiştir. Yapılan reklamın, karmaşık, anlaşılamaz olması halinde, ayrıca içeriğinde rahatsız edici unsurların da kullanılması halinde, ne reklam veren firmaya, ne tüketiciye ne de reklamı tasarlayan reklam ajansına bir yararının olamayacağını, tam tersine zararlı olabileceğini çok iyi bilmektedir. Ürün ve hizmet özelliklerinin tanıtılması için tasarlanan reklamlarda, ürün veya hizmet özelliklerini olduğu gibi aktarır ve bunların faydalarını abartmaz, yanıltmaz. Profesyonel reklamcı aynı zamanda, rekabet ortamında bulunan firma reklamlarında, diğer firmanın haksız rekabete uğramasına izin vermeyen reklam mesajlarının tasarlanmasını sağlar.

Kısacası reklam profesyonelleri, büyük markaları tüketicilerin hem yaşamına hem de zihinlerine taşıyan reklamın niteliklerini, nasıl tasarlanması gerektiğini, tasarlarken nelere uyulması gerektiğini bilmektedirler. Bu bilgi ve deneyimlerle tasarladıkları reklam kampanyaları, hem firmaları amaçlarına ulaştırır hem de tüketicilerin bilinçli olmalarını sağlar. Onların sayesinde tüketiciler, markanın hem yapısı, üretim biçimi, ürün ve hizmet özellikleri konusunda doğru bilgileri alarak davranışlarını ayarlamaktadırlar.

Arşiv

Etiketler