Reklam, pazarlama iletişiminin, günümüzde başlı başına dev bir sektör halinde gelmiş öğelerinden birini oluşturmaktadır. Pazarlama iletişiminin diğer öğelerine nazaran, reklamın kitle iletişim araçları, açık hava araçları ve teknolojinin gelişmesiyle beraber ortaya çıkan, internet gibi, her insanın her an içinde olduğu araçları, etkin bir şekilde kullanabilmesi, ayrıca bütün bu araçlarda yaptığı tanıtım biçimlerinin, inanılmaz yaratıcılık içermesi, insanlara kendini izletebilmesi, onu bu noktaya taşımıştır. Reklam yukarıda sayılan ve kullandığı mecraların yanı sıra, başka mecraları da kullanmaktadır. Örneğin; organizasyonların bütün malzeme, araç ve gereçlerinde kendini göstermektedir.

Reklam poşetleri, firmaların ürettikleri ürün ve hizmetlerin tanıtımlarından çok markalaşma yolunda etkin olarak kullanılan bir reklam aracıdır.

Reklam poşetleri, firmaların ürettikleri ürünlerin satılmaları halinde, onları tüketiciye verirken, ürünü içine koyarak verdikleri poşetler olmaktadır. Bu poşetlerin basımı genellikle, matbaalar yani ofset baskı yoluyla yapılmaktadır. Çünkü bunların basım miktarları oldukça fazla olabilmektedir. Ofset baskı kalıplarına göre yapılan çanta, poşet, kutu v.b. birbirlerine montajlanarak, ofset kalıbına uyarlanmaktadır. Böylece basım maliyetleri, firmalar için daha uygun olabilmektedir. Dijital baskı merkezlerinde basılan reklam poşetleri, oldukça fazla maliyet gerektirdiği için kullanılmamaktadır.

Reklam poşetleri, firmanın kurumsal kimliğini yansıtmaktadır. Genellikle, firmanın kullandığı kurumsal renkler kullanılarak tasarlanmakta veya firmanın kurum kimliğini pekiştirecek renkler, mesajlarına uygun düşecek renkler kullanılmaktadır. Bunların dışında, firmanın reklam tasarımları için, bulmuş olduğu, ürünü ve özelliklerini yansıtan sloganı yer almaktadır. Firmanın amblemi ve iletişim adresleri bulunmaktadır. Ancak her firmanın reklam poşeti, bunların hepsini kullanmamaktadır. Kimi firma, sadece kurumsal renkleri ve amblemini poşet tasarımında kullanmaktadır. Kimisi, slogan ile amblemi kullanmaktadır. Kimisi, sadece firma ismi ile kurumsal renklerini kullanmaktadır. Firmaların tasarımları, içerik anlayışlarına göre düzenlenmektedirler.

Reklam poşetleri, sıklıkla tüketiciler tarafından kullanılmaktadır; ürünü içine koymaktadırlar, yolda giderken ellerinde taşımaktadırlar. Evlerinde, bu poşetleri farklı amaçları için kullanmakta ve başka insanların ellerine geçmelerini sağlamaktadırlar. Reklam poşetleri, sokakta atılmış olarak görünmektedir. Bunların hepsi, firmanın marka bilinirliğinin oluşması ve yaygınlaşması açısında oldukça önemli rol üstlenmektedirler. En azından bir göz aşinalığı, firmanın logosunu, sloganını, kurumsal renklerini ve belki de iletişim adreslerinin bilinmesine fayda sağladıkları için, çok önemli olmaktadırlar. Firmalar, reklam poşetlerinin tasarımına oldukça önem vermektedirler. Burada da yaratıcılık önemli olmaktadır. Çünkü insanlar güzel bir reklam poşetini, hem taşımak ister hem de kullanmak ister.