Reklam, markaların ürün ve hizmetlerini, geniş halk kitlelerine tanıttığı bir mecradır. Günümüzde ekonomik sistemlerin gelişmesi, milyonlarca ürün ve hizmetin yabancı veya yerel firmalar tarafından, her tarafta pazarlanabilme koşullarının elde etmesiyle reklam, sadece tanıtım olmaktan çıkmıştır. Reklam, tanıtımlarında, tüketicilerinin eğilimlerini, özlemlerini, beklentilerini, kendilerinde olmasını istediği pek çok özelliği, ürün, hizmet, marka ile bağdaştırarak, onları, belirlenmiş davranışları göstermeye doğru yönlendirir hale gelmiştir. Reklam tanıtımları, içeriklerine, verdikleri mesajlara bağlı olarak, toplumun ihtiyaçlarını belirlemektedir. İhtiyaç bulunmasa bile, ihtiyacı yaratmakta ve açığı, tanıttığı ürünle kapatmaktadır. Reklam tanıtımları, tüketicilerin, beslenme, barınma, giyim, sosyal faaliyet, kişisel bakım tarzlarına şekil vermekte ve gün be gün onları yeniden yeniden yapılandırmaktadır. Reklam tanıtımlarının böylesine büyük bir etki gücüne sahip olması, hem uluslar arası hem de ulusal yasal düzenlemelerin doğmasına neden olmuştur. Reklamların doğru ve dürüst olması, toplumu yanlış yönlendirmemesi, toplumda istenilmeyen oluşumların, olayların, olguların doğmasına meydan vermemesi için, Reklam Uygulama Esasları ve Yönetmelikleri oluşturulmuştur. Bunlar reklamın izlemesi gereken politikaları, yasallaştırmışlardır. Reklam ajansları veya reklam veren firmaların, bu yasaları birebir uygulaması halinde, herhangi bir yanlış yönlendirmenin önüne geçilmesi, hedef alınmıştır. Reklamın politikalarından, ilk önce uygulanması gerekeni bu olmaktadır. Yani yasalara uygun reklam tanıtımlarının yapılmasıdır. Bir diğer reklam politikası da; firma ürün ve hizmetlerinin tanıtımlarında izlediği yol olmaktadır. Bilindiği gibi reklam, firmaların belirlediği hedeflere ulaşmak için kullandığı bir mecradır. Hal böyle olunca, reklam politikasının, firmanın vizyonunu ve misyonunu net, anlaşılır, tatmin edici ve dürüstçe aktarmasını gerektirmektedir. Günümüzde pek çok reklam tasarımı bunu başaramamaktadır. Karmaşık, ne verdiği tam olarak anlaşılmayan reklam tasarımları, hem başarısızlığa uğramakta hem de kafaları karıştırmaktadır. Vermek istediği mesajlarda, özdeşim kurduğu özellikleri abartmakta ve bu abartı ürünün önüne geçmektedir. Yapılan reklam politikası, firmanın belirlemiş olduğu hedeflere ulaştıran özellikleri içermelidir. Ürün ve hizmet özellikleri, kanıtlanabilir olmalıdır. İnsanları yanlış yönlendirecek, gelenek ve göreneklerine uygun olmayan özellikleri içermemelidir. Ahlaki düzeni bozucu etkiler yapmamalıdır. Ayrıca birbirinden farklı reklam tasarımlarında verdiği mesajlar, her iki reklamda, birbirini bütünlemesi gerekmektedir. Birbirine ters ifadeler içermemelidir. Basit, sade, anlaşılır olarak tasarlanmalıdır. Etkileyicilikleri olumlu yönde olmalıdır. Olumsuz davranışların gelişimine yönelik etkilerde bulunmamalıdır. Firmanın kullanacağı her reklam alanı, kendi vizyonunu güçlendirecek özelliklere sahip olmalıdır.

Arşiv

Etiketler