Firma, kurum, kuruluşların reklam planlaması yaparken, dikkat etmeleri gereken hususlar oldukça önemlidir. Öncelikle reklam planlaması, pazarlamanın planlamalarına oldukça benzerdir. Pazarlama planlarında tutundurma faaliyetleri bulunmaktadır, bu aynı zamanda reklamın da vazgeçilmesi olmaktadır. Bu özelliğin dışında, reklam planlaması, firmanın amacına göre oluşturulmaktadır. Firmalar, reklam ile neleri amaçlamaktadır? Firmalar genellikle; Satışların arttırılması, satışların ani olarak gerçekleşmesi, kurumsal imaj oluşturulması, tüketicilerin satın alma kararlarını hatırlatması, rakiplerle mücadele edilmesi, satışa engel durumların düzeltilmesi, kurum veya marka kimliğine ait unsurların görülünce anlaşılması veya bilinmesi v.b. pek çok amaç taşımaktadır. Reklam veren firma, önce reklamın amacını tespit etmelidir. Bundan sonraki aşamada yapılması gereken, reklama ne kadar bütçe ayrılacağının belirlenmesidir. Yani reklam veren firma, bundan sonra, reklam bütçesini planlayacaktır. Daha sonra, reklam kampanyasının stratejik planlaması için, kendine bir reklam ajansı seçmelidir. Daha sonraki bütün işlemler, reklam ajansıyla birlikte planlanacaktır. Gerçi günümüzde reklam ajansları buraya kadar olanları da, reklam veren firmalar için planlayabilmektedir.

Reklam bütçesi ortaya çıktıktan sonra, hedef tüketici kitlesi hakkında belirleme çalışmaları yapmalıdır. Firma ayırdığı bütçe ile hangi hedef kitlesine seslenecektir veya özellikleri belirli yani, kadınlar, erkekler, belirlenmiş yaş grubunda olan çocuklar, belirli hastalıklarla mücadele edenler, çiftçiler, bankacılar, banka müşterileri v.b. onlarca hedef kitle özelliği seçilebilmektedir. Reklam veren firma, hedef kitlesini, bu çeşit özelliklere sahip olanlar arasından seçecektir. Hedef kitle belirlenmeyip potansiyel hedeflere yönelik reklam yapılacaksa da, bu da bir belirlemedir. Bundan sonra, hedef kitleye ulaşabilecek medya planlamasının yapılması gerekmektedir. Reklam verenin hedef kitlesine en yakın medya hangisidir? Onlara nasıl ulaşılabilir? Bunların tespit edilmesi gerekmektedir. Buraya kadar firma, reklamın amacını, bütçesini ve sunulacağı medyayı belirlemiş olmaktadır. Bundan sonraki aşamada ise, yapılacak reklam kampanyası için, piyasa analizlerine ihtiyaç duyup duymadığının belirlenmesidir. Reklam veren firma, tüketicilerin, reklamda sunulan konular hakkındaki tutumlarını, düşüncelerini, isteklerini öğrenmek ve buna göre yol almak istiyorsa, reklam analizlerinin yapılmasını sağlamalıdır.

Geriye reklamın tasarlanması ve sunulması kalmaktadır. Reklam tasarımının içeriği, yukarıda belirttiğimiz, reklam verenin amacına uygun olarak yapılmaktadır. Reklamın teması yani işleyeceği ana konu, reklamın amacı çerçevesinde oluşturulmaktadır. Reklamın belirlenen hedef kitleye ulaştırılması gerçekleştirdikten sonra da, reklam veren firma, reklamın başarısını ölçmelidir. Tüketicilerin marka, ürün veya hizmete bakış açılarında veya tutumlarında neler değişmiştir. Reklam amacını yüzde kaç oranında gerçekleştirmiştir? Bunların öğrenilmesi gerekmektedir. Bütün bu konular, reklam planını oluşturmaktadır. Reklam veren firmalar veya reklam ajansları bütün aşamaları tek tek planlamakta ve gerçekleştirmek için gerekli faaliyetleri başlatmaktadırlar.  

Arşiv

Etiketler